Uroczystości patriotyczno-religijne ku czci Ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej- 2 września 2023 r.

2 września 2023 r. na terenie Muzeum Treblinka odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne ku czci Ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej. Organizatorem uroczystości była Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni oraz Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

Uczestnicy spotkali się przy Żwirowni (miejscu niewolniczej pracy więźniów Treblinki I). Następnie rozpoczęła się Droga Krzyżowa prowadzona przez ks. Józefa Poskrobko, proboszcza parafii w Prostyni. Każda z 14 stacji Drogi Krzyżowej opracowana była na podstawie relacji i wspomnień więźniów Karnego Obozu Praca w Treblince. Każdej stacji odpowiada osobiste przeżycia i emocje. To połączenie nabożeństwa, historii, pamięci i emocji.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej kończącej się przy symbolicznych pomnikach upamiętniających zamordowanych w obozie Polaków, Żydów, Romów i Sinti oraz przywitaniu przybyłych gości przez Dyrektora Muzeum Treblinka dr Edwarda Kopówkę i ks. Proboszcza Józefa Poskrobko została odprawiona Msza Święta polowa. W tym roku, ks. biskup Piotr Sawczuk, podczas wygłoszonej homilii mówił o dobrym wykorzystaniu talentów przez człowieka. Każdy jest zobowiązany do budowania pokoju, miłości i zgody. Szczególnie  trzeba dążyć do pokoju w tych czasach, gdzie toczy się wojna za naszą granicą. Biblia uczy nas sprawiedliwości i pokoju. Są to ważne wartości, którymi człowiek powinien żyć na co dzień.      

W uroczystościach, jak co roku, wzięli udział potomkowie byłych więźniów Obozu Pracy Treblinka I m.in. Antoniego Tomczuka, Zygmunta Chłopka i Ewy Głowali.

Byli obecni przedstawiciele władz samorządowych i państwowych.

 1. Dariusz Tomczak z delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, reprezentującego Marszałka Adama Struzika
 2. Marcin Grochowski, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
 3. Jan Słomiak – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki wraz z Panią Sekretarz Danielą Prokopiuk i Radną Ewą Arciechowską
 4. Bożena Kordek – Wójt Małkinia Górna
 5. Rada sołecka Prostyni na czele z Panią Barbarą Dębiec i Barbarą Młynarczyk,
 6. Zbigniew Siemko – Komendanta Regionalny Straży Ochrony Kolei w Warszawie,
 7. Maciej Wójcicki – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sokołów

oraz przedstawiciele:

 1. Joanna Gierczyńska – Kierownik Muzeum Więzienia Pawiak
 2. Małgorzata Iwańska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim
 3. Katarzyna Szczudlińska– nauczycielka, konsultantka w zakresie języka polskiego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 4. 3 Liceum im. Lisa Kuli z Panią Martą Chodorowską
 5. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie na czele z Dyrektorem Andrzejem Korosiem wraz z sztandarami
 6. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini wraz z pocztem przekazanym przez Armię Krajową obwodu „Opocznik”
 7. Szkoły Podstawowej im. Księga Jana Twardowskiego w Glinie na czele z Dyrektor Justyną Brzozowską i opiekunami wraz ze sztandarem
 8. Zespołu Szkół w Kosowie Lackim wraz z sztandarem na czele z Panią Dyrektor Hanną Przesmycką
 9. Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim na czele z księdzem Arturem Rogowskim
 10. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kosowie Lackim wraz z sztandarem na czele z Panią Dyrektor Agnieszką Ajdys i gronem pedagogicznym
 11. Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. C. Skłodowskiej z Małkini Górnej wraz z sztandarem,
 12. Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. J. Korczaka w Urlach wraz ze sztandarem na czele z Panią Dyrektor Anielą Dobosiewicz
 13. Zespołu Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej wraz z sztandarami, na czele z Panią Dyrektor Agnieszką Gaś i Panem Wojciechem Hadałą
 14. Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni z gronem pedagogicznym,
 15. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie wraz z sztandarem, na czele z Panią Dyrektor Renatą Jaczewską
 16. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Jasienicy wraz sztandarem
 17. Szkoły Podstawowej w Orle
 18. Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. J. Korczaka na czele z komendantem Sławomirem Pasikiem
 19. Rady Muzeum Treblinka na czele z Panią Profesor Zofią Chyrą- Rolicz
 20. ks. Artur Rogowski z Parafii św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim – kapelan Hufca ZHP Sokołów Podlaski

Premierowo prezentowana była wystawa plenerowa pt. „Kobiety w Karnym Obozie Pracy Treblinka I”.  Wystawa składa się z 10 tablic, na których znajduje się krótki rys historyczny Obozu Pracy Treblinka I oraz jego topografia. Istotną częścią wystawy są biogramy więźniarek oraz wspomnienia z obozu. Autorem i kuratorem wystawy jest Anna Remiszewska. Na potrzeby wystawy został opublikowany katalog.

Uroczystość zainaugurował występ muzyczny Witolda Radomskiego mieszkańca Kosowa Lackiego, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim, działacza społeczno-kulturalnego. Pan Witold od kilku lat współpracuje z Muzeum Treblinka, zapewniając oprawę muzyczną uroczystościom a przede wszystkim tworząc muzykę do wierszy związanych z tematyką Zagłady i Treblinki. Goście wysłuchali aranżacji czterech utworów:

 1. Pierwszy utwór „Jedźcie do Treblinki”, jest autorstwa ocalałej z Holokaustu, polsko-izraelskiej pisarki, poetki i tłumaczki Haliny Birenbaum. Został napisany po powrocie z Polski we wrześniu 1986 r. Jako jeden z nielicznych powstał od razu w języku hebrajskim. Drugi pochodzi z tomiku wierszy „Nawet gdy się śmieję”.
 2. Następna aranżacja to tekst piosenki obozowej. Został przekazany do Muzeum Treblinka przez Krystynę Grabowska byłą więźniarkę Obozu Pracy. Za śpiewanie tej piosenki więźniowie byli karani chłostą. Został wykonany w duecie: Witold Radomski, Ilona Flażyńska.
 3. Kolejny utwór muzycznych pt. „Bagaż”. Został napisany przez Bożenę Węgrzynek, nauczycielkę z miejscowości Wilga koło Garwolina.
 4. Ostatnim jest „Modlitwa o wschodzie słońca” – wiersz Natana Tenenbauma, a także piosenka do której muzykę skomponował Przemysław Gintrowski. Wykonywana była przez trio: Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński. Jako tekst piosenki stał się „hymnem Dobra w czasach pogardy”. Był nieformalnym hymnem „Solidarności”.

Podczas oficjalnych uroczystości złożono wieńce i zapalono znicze przed pomnikiem upamiętniającym Ofiary byłego Obozu Pracy. W tak ważnym dniu, Dyrekcja Muzeum Treblinka złożyła również hołd ofiarom byłego Obozu Zagłady Treblinka II składając kwiaty przed pomnikiem głównym.

Na uroczystości obecni byli również laureaci konkursu poezji pt. „Pamięć o Zagładzie zapisana w wierszach”. Dyrekcja Muzeum Treblinka wręczyła nagrody następującym osobom:

 1. Wiesława Kwiek, która otrzymała II miejsce wierszem pt.: „Czternaście lat”
 2. Monika Szast, która otrzymała III miejsce wierszem pt.: „Apogeum nie-człowieczeństwa”
 3. Andrzej Wiśniewski, Który otrzymał wyróżnienie wierszem pt. „19 sierpnia w Otwocku”
 4. Hubert Wycech, który otrzymał III miejsce wierszem pt.: „Piekło na ziemi”

Dyrektor Muzeum serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym, szczególnie: Księdzu Proboszczowi Józefowi Poskrobko, Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kosowa Lackiego, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS z Sokołowa Podlaskiego i Żołnierzom z 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z Komorowa oraz Harcerzom z Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka za wystawienie warty honorowej.  Podziękowania przekazał również Marzenie Szcześniak, która przygotowała rozważania Drogi Krzyżowej i pozostałym pracownikom Muzeum Treblinka za zaangażowanie się w sprawny przebieg tegorocznych uroczystości.

2 września 2023