VI posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka

W dniu 16 marca w siedzibie Muzeum Treblinka w Wólce Okrąglik odbyło się VI posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) powołanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na kadencję 2019-2023. Rada Muzeum jest organem opiniodawczym, który „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinnością wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”. Członkowie Rady Muzeum pozytywnie ocenili działalność Muzeum Treblinka w 2022 roku oraz pomyślnie zaopiniowali plan pracy Muzeum na 2023 rok. Ponadto podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy wynikające z działalności Muzeum, w tym realizacja inwestycji pn. „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego”.

20 marca 2023