Muzeum Treblinka kieruje podziękowania dla pana Nikosa Kosmidisa i prof. Sussy Grus

Muzeum Treblinka kieruje szczególne podziękowania do Pana Nikosa Kosmidisa, doktoranta architektury na Uniwersytecie Demokryta w Grecji, magistra teologii, badacza cywilizacji europejskiej oraz współzałożyciela Projektu „Działania na rzecz historii, pamięci i kultury” z siedzibą w Xanthi (północno-wschodnia Grecja), za współorganizację uroczystości upamiętniających 80. rocznicę aresztowania Żydów z Tracji i Wschodniej Macedonii zgładzonych w Obozie Zagłady Treblinka II. Dziękujemy za nieocenioną pomoc podczas pobytu w Grecji, asystę, wsparcie i serdeczne przyjęcie delegacji.

Nikos Kosmidis, poza zaangażowaniem w organizację wizyty, na co dzień prowadzi działania aktywistyczne mające na celu uświadamianie lokalnemu społeczeństwu z regionów Tracji i Wschodniej Macedonii o tragicznych wydarzeniach Shoah. Jest także autorem wystawy fotograficznej „Przestrzenie pamięci, miejsca męczeństwa” prezentującej m.in. fotografie z Miejsca Pamięci Treblinki. Jesteśmy wdzięczni za aktywną działalność w mediach społecznościowych, wymianę informacji i rozpowszechnianie wiedzy o historii obozu zagłady w Treblince.

Bardzo dziękujemy za znaczący wkład w zainicjowanie współpracy między regionami i instytucjami oraz jej niestrudzone kontynuowanie i pogłębianie.

Muzeum Treblinka kieruje również szczególne podziękowania do Pani Susy Gruss, Profesor literatury na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu, za przekazane Muzeum Treblinka informacje na temat Żydów sefaradyjskich, czyli ludności żydowskiej pierwotnie zamieszkującej obszar Półwyspu Iberyjskiego. Żydzi ci osiedlali się w Afryce, Italii i państwie osmańskim. Zamieszkiwali również Syrię i Palestynę. Ich głównym skupiskiem była Grecja, ale także Serbia oraz Bułgaria. Bardzo dziękujemy za poszerzenie naszej wiedzy na temat dorobku literackiego, kulturowego oraz intelektualnego Sefaradyjczyków, w tym języka ladino, którym się posługiwali. Dziękujemy za przekazanie bibliografii literatury przedmiotu dotyczącej tej ludności, zaangażowanie i propozycję merytorycznej współpracy z Muzeum Treblinka. Bardzo dziękujemy za serdeczność oraz otwartość na współdziałanie. Bardzo nas cieszy, że Pani Profesor zgodziła się podzielić swoim intelektualnym dorobkiem z Muzeum Treblinka. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Liczymy na dalszą, równie owocną współpracę.

17 marca 2023