Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych Austrii oraz Ambasadora Austrii w Muzeum Treblinka

Dnia 17 stycznia w Muzeum Treblinka gościł Minister Spraw Wewnętrznych Austrii, Pan Gerhard Karner, oraz Ambasador Austrii w Polsce Pan Andreas Stadler. Zostali przyjęci wraz z delegacją przez Zastępcę Dyrektora Panią Iwonę Wasilewską. Nastąpiło złożenie wieńców i zniczy pod pomnikiem centralnym na terenie byłego Obozu Zagłady Treblinka II. Goście zostali oprowadzeni po terenach poobozowych i wystawie stałej oraz zapoznali się z ideą Lasu Korczakowskiego.

Fot. I. Flażyńska

18 stycznia 2023