2 sierpnia 2022 r. Ada Krystyna Willenberg, otrzymała medal „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”, który wręczył jej Dyrektor Muzeum Treblinka, dr Edward Kopówka

Medal pamiątkowy „Zasłużony dla Muzeum Treblinka” stanowi uhonorowanie szczególnych zasług na rzecz Muzeum Treblinka niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944). Jest wyrazem podziękowania za zaangażowanie i pomoc w realizacji statutowych celów Muzeum. Ada Krystyna Willenberg jest pierwszą osobą uhonorowaną medalem „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”.

„Formę medalu stanowi „krążek” o średnicy 10 cm. Awers medalu upamiętnia ofiary niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Treblince. Awers w sposób wyraźny nawiązuje do istniejącego na terenie muzeum pomnika Ofiar Obozu Zagłady autorstwa artysty rzeźbiarza Franciszka Duszeńki i architekta Adama Haupta. Inspiracją dla awersu medalu jest mur Ściany Płaczu (mur Świątyni Jerozolimskiej). Na całej wysokości muru bloki skalne są rozdzielone przez pionową szczelinę. Według judaistycznej symboliki szczelina oznacza żałobę. Faktura tej strony jest bardzo głęboka, a patynowanie intensywne, aż do czerni. Na awersie zamieszczono napis „Nauka o zagładzie jest nauką o człowieku”. Autorką tej myśli jest Halina Birenbaum. To zdanie zostało umieszczone na trajektorii trzech równoległych linii półkolistych w trzech językach: hebrajskim, polskim i angielskim. Kolejność języków odzwierciedla skalę liczebności ofiar obozu. Linie napisu układają się w kształt ramion menory. Zdania tworzą sześć ramion jednej z najstarszych form-symboli stosowanych w kulcie judaistycznym, tym samym siódmym ramieniem jest szczelina. Menora swoim kształtem nawiązuje do symboliki rajskiego Drzewa Życia, którego owoce miały zapewniać nieśmiertelność. Rewers medalu poświęcony został ofiarom obozu pracy i nawiązuje do istniejącego na terenie muzeum pomnika Ofiar Obozu Pracy w Treblince autorstwa artysty rzeźbiarza Franciszka Strynkiewicza, zatytułowanego „Ściana Śmierci”. Koncepcja artystyczna rewersu rozwija koncepcję Strynkiewicza i podnosi „Ścianę śmierci” do symbolu fundamentu „Świątyni Cierpienia”. Łuki wznoszą się ponad „Ścianę śmierci”, a ich podstawy tworzą fundamenty, ponieważ ziemia kryje ofiary obozu i stanowią metaforyczne podwaliny „Świątyni Cierpienia”. Forma medalu, jako dzieła artystycznego upamiętnia miejsce zagłady oraz jest świadectwem pamięci o Naszej historii, historii człowieka”. Artysta rzeźbiarz Marek Fiuk, twórca medalu.

Źródło cytatu: https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/marek-fiuk-absolwent-kierunku-edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-plastycznych-uph-w-siedlcach-autorem-medalu-zasluzony-dla-muzeum-treblinka

3 sierpnia 2022