Otwarcie wystawy „Janusz Korczak – król dzieci”

18 maja w Sokołowie Podlaskim w Starej Cukrowni w Dniu Muzealnika odbyło się uroczyste otwarcie wystawy: „Janusz Korczak – król dzieci”. Zebranych gości przywitał Zastępca Burmistrza Sokołowa Podlaskiego – Krzysztof Dąbrowski. Tuż po jego przemowie zostało odczytane podziękowanie dla Organizatorów i Uczestników wystawy od Barbary Janiny Sochal – Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Tego dnia nie mogła osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, ale pozwoliła sobie zaznaczyć swoją obecność, prezentując na wystawie jeden ze swoich obrazów „Las Korczakowski”. Powstał on z inspiracji wspólnego projektu Muzeum Treblinka i Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Następnie młodzież z bibliotecznej grupy teatralnej „Wiraż” zaprezentowała przedstawienie pt.: „Król Maciuś Pierwszy”. Ta sama grupa z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie przedstawiła Janusza Korczaka w poezji i wspomnieniach. Kolejnym punktem programu była prezentacja Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka, przez Podharcmistrz Katarzynę Nawacką – Zastępcę Komendanta Hufca w Sokołowie. Harcerze uświetnili wystawę eksponując na niej popiersie Korczaka, swój sztandar i kolarz zdjęć obrazujący ich działalność. Dyrektor Muzeum Treblinka dr Edward Kopówka opowiedział o Januszu Korczaku w Malarstwie Wolfganga Hergetha. Następnie Anna Remiszewska – adiunkt w Dziale Edukacyjnym Muzeum Treblinka, przybliżyła zebranym jak powstała wystawa zatytułowana: „Janusz Korczak – król dzieci od Michałówki do Treblinki”. Zwieńczeniem wystawy była prezentacja multimedialna pt.: ”Życie i twórczość Janusza Korczaka”, przygotowana przez Annę Remiszewską. Przybyłe osoby mogły zapoznać się z książkami napisanymi przez Janusza Korczaka jak i publikacjami opisującymi jego osobę. Woluminy pochodziły ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Muzeum Treblinka i Hufca ZHP Sokołów Podlaski.

I.F.

Fot. K.F.

 

19 maja 2022