„Kulturalna szkoła na Mazowszu” program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego

Uchwałą nr 711/320/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na uruchomienie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych. Program umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą, termin realizacji programu ustalono od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) z uwagi na brak sprzedaży biletów wstępu, w ramach programu oferuje możliwość korzystania z usług przewodnika za złotówkę od ucznia za godzinę oprowadzania.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, karty zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej do muzeum.

Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: sekretariat@muzeumtreblinka.eu

17 maja 2022