Wizyta studyjna młodzieży z Magdeburga

W dniu 28 marca do Muzeum Treblinka przyjechała młodzież z Magdeburga. Grupa liczyła 25 osób, którym towarzyszyli opiekunowie: dr Edward Sułek i Peter Wetzel. Czterodniowa wizyta rozpoczęła się wspólnym spotkaniem niemieckiej i polskiej młodzieży przy drzewku pamięci na terenie Lasu Korczakowskiego. W ubiegłym roku przedstawiciele szkół: Berufsbildende Schule „Dr Otto Schlein” i Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej posadzili wspólnie drzewko. Na tabliczce pamiątkowej umieścili razem wybrane słowa Janusza Korczaka: „Jesteśmy braćmi jednej ziemi. Wieki wspólnej doli i niedoli – długa wspólna droga – jedno słońce nam przyświeca”.

Poprzez wspólne spotkanie, młodzi ludzie z obu krajów podkreślili swoją pamięć o Januszu Korczaku oraz zapewnili, że bliskie są im idee pedagoga, które chcą pielęgnować. Następnie młodzież spotkała się z dyrektorem muzeum, gdzie miała okazję zadać pytania dotyczące Miejsca Pamięci Treblinka. Pierwszego dnia młodzież z Niemiec zapoznawała się z historią Obozu Zagłady Treblinka II w tym m.in. ze wspomnieniami ocalałych więźniów obozu. Na koniec dnia młodzież z Niemiec przed pomnikiem centralnym oddała hołd minutą ciszy oraz złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

W kolejny dzień pobytu, goście z Niemiec spotkali się z Grażyną Olton z Sadownego, wnuczką  Lubkiewiczów, przy kamieniu upamiętniającym tragiczną historię jej rodziny. Rok temu, przedstawiciele młodzieży z tej szkoły wmurowali pięć „Stolperstein” [tłum. potykaczy, kamieni pamięci] poświęconych: Mariannie, Leonowi i Stefanowi Lubkiewiczom oraz Żydówkom o nazwisku: Elizówna i Czapkiewiczówna. Następnie uczniowie z Niemiec przyjechali do Muzeum, żeby kontynuować poznawanie historii obozów w Treblince. W trzecim dniu swojego pobytu młodzież skupiła się na osobie Janusza Korczaka, wysłuchali prelekcji poświęconej życiu i twórczości pedagoga oraz obejrzeli film „Korczak” Andrzeja Wajdy. Na koniec wizyty, młodzi ludzie podsumowali swój pobyt w Muzeum. Większość z uczestników stwierdziło, że wizyta w Miejscu Pamięci Treblinka była pełna emocji i wiedzy, którą chcą przekazać swoim  kolegom po powrocie do Niemiec. Młodzież niemiecka pojechała także do Warszawy na Umschlagplatz oraz zwiedziła Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tekst: A. Remiszewska

Zdjęcia: K. Flażyński

6 kwietnia 2022