Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji nowego pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego Muzeum Treblinka.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Muzeum Treblinka została podpisana umowa z firmą Bujnowski Architekci sp. z o.o. – zwycięzcą konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla inwestycji p.n. „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Konkurs przeprowadzony był w 2021 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Prace oceniał Sąd Konkursowy pod przewodnictwem profesora dr hab. architekta Bolesława Stelmacha, w składzie którego byli architekci, Naczelny Rabin Polski oraz dyrektorzy muzeów i instytucji.

Przedmiotem umowy jest wykonanie w 2022 r. kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej w celu uzyskania pozwolenia na budowę budynku oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na lata 2023-2025. Koszt budowy wyniesie ponad 20 mln złotych. Inwestycja budowy nowego obiektu realizowana jest z dotacji celowych ze środków finansowych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Jak podkreślała członkini zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc, jest to moment wyjątkowy, trudny i niesamowicie symboliczny. W chwili, gdy tuż przy granicy Polski toczy się wojna, podejmujemy inwestycję, która umożliwi edukowanie na temat skutków działań wojennych. Treblinka jest symbolem, który krzyczy: „Nigdy więcej wojny!”.

Piotr Bujnowski podkreślił, że projektowi towarzyszyły duże emocje, a sam budynek nie jest tu najważniejszy. Jest tłem umożliwiającym trudny przekaz. Bryła budynku zbudowana będzie z cegły, która choć z założenia ma takie same wymiary i wygląd, jednak każda jest inna – jak człowiek.

Dyrektor Muzeum Treblinka Edward Kopówka przypomniał, że zabiegi, aby powstał nowy budynek wystawienniczo-edukacyjny, trwały od wielu lat. Działania te ziszczają się w czasie bardzo trudnym. Tym bardziej potrzebne są godne warunki, aby edukować wszystkich jak destrukcyjną siłą jest wojna.

Umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej nowego pawilonu Muzeum Treblinka podpisana

Inwestycja pn. „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” realizowana przy pomocy dotacji celowych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa i z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

16 marca 2022