4 września 2021 r. – Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Miejsca Straceń

Tradycyjnie już, w pierwszą sobotę września, na terenie byłego Karnego Obozu Pracy Treblinka I odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne. W tym roku mija 80. rocznica utworzenia Karego Obozu Pracy Treblinka I, a licznie zgromadzeni uczestnicy oddali hołd ofiarom tego miejsca.

Karny Obóz Pracy Treblinka I powstał z inicjatywy okupacyjnego starosty sokołowskiego Ernsta Gramssa, późnym latem 1941 roku. Od samego początku obóz był ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie darmowej siły roboczej osadzonych tam więźniów. Funkcjonowanie Treblinki I oficjalnie usankcjonowano zarządzeniem gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera z 15 listopada 1941 roku. W początkowym okresie funkcjonowania obozu osadzano w nim cywilną ludność z powiatu sokołowskiego, potem byli to mieszkańcy wschodnich powiatów całego dystryktu warszawskiego. Obóz przeznaczony był głównie dla ludności polskiej, ale przebywali w nim również Żydzi oraz Romowie.  Pobyt w obozie, w warunkach głodu, terroru oraz niewolniczej pracy często kończył się śmiercią. Szacuje się, że w Karnym Obozie Pracy osadzono w sumie około 20 000 więźniów, z czego około 10 000 zmarło lub zostało zamordowanych. Likwidację obozu, Niemcy rozpoczęli pod koniec lipca 1944 roku.

Uroczystości rozpoczęły się przy Żwirowni – miejscu niewolniczej pracy więźniów Treblinki I – Drogą Krzyżową prowadzoną przez ks. Józefa Poskrobko, proboszcza parafii w Prostyni. Podczas rozważań Drogi Krzyżowej ksiądz proboszcz podkreślał:

„Ziemia, po której stąpamy jest jednym wielkim grobem, gdzie rozsypane są prochy setek tysięcy istnień ludzkich. Tu spoczęli na wieki – znani i nieznani, przedstawiciele wielu narodów, różnych nacji.”

Po zakończonej Drodze Krzyżowej i przywitaniu wszystkich gości przez Dyrektora Muzeum Treblinka dr Edwarda Kopówkę i ks. Proboszcza Józefa Poskrobko została odprawiona Msza Święta na terenie Miejsca Straceń, pod przewodnictwem księdza prałata dr Zbigniewa Rostkowskiego, który też wygłosił kazanie:

„Jeśli zapomnę o Nich – Ty Boże na niebie zapomnij o mnie!” – tak wołał nasz wielki poeta Adam Mickiewicz w III części „Dziadów” […]. Przytaczam słowa Adama Mickiewicza w tym miejscu, ponieważ wzywam, abyśmy w naszej pamięci nigdy nie zapomnieli o tych ofiarach. O wszystkich, którzy tak ciężko tutaj pracowali. Pierwszymi więźniami byli Polacy z powiatu sokołowskiego i dystryktu warszawskiego. […] Nie możemy o nich zapomnieć, bo w przeciwnym razie niech spełni się modlitwa Mickiewicza. Nie możemy także zapomnieć o Żydach, którzy stali się głównymi ofiarami Aktion Reinhard […] nie możemy też zapomnieć o Cyganach. […]

Człowiek jest wolny […] i to jest przyczyna i dramat – jak używamy wolności. […] Jak my wszyscy przeżywamy wolność? […] Tutaj widać, jaka jest jej cena, kiedy ktoś nie przestrzega przykazań i godności drugiego.”

Na uroczystości, jak co roku, licznie przybyli przedstawiciele rodzin byłych więźniów Karnego Obozu Pracy Treblinka I.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i lokalnych:

– Maria Koc – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wicemarszałek Senatu IX kadencji;

– Maciej Górski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

– Izabela Wrona – Przedstawicielka Wojewody Mazowieckiego;

– w imieniu pana Senatora, Wiceministra Zdrowia Waldemara Kraski – Urszula Krzymowska, Radna Powiatu Sokołowskiego;

– Jan Słomiak – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki wraz z Sekretarz Gminy Danielą Prokopczuk oraz Radną Ewą Arciechowską;

– Bożena Kordek – Wójt Gminy Małkinia Górna;

– Violetta Sikora – Sołtys wsi Prostyń;

W uroczystościach udział wzięli również Przedstawiciele Związku Kombatantów z Kosowa Lackiego: Leonid Domański Mieczysław Horomański oraz Józef Maliński ze Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z Koła w Stoczku Węgrowskim, a także Wacław Sobotka – Przedstawiciel „Solidarności” Rolników Indywidualnych i Rodzin Wyklętych.

Na uroczystościach nie zabrakło również przedstawicieli szkół:

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kosowa Lackiego na czele z dyrektor Agnieszką Ajdys i wicedyrektor Anną Maliszewską;

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kiełczewa wraz z dyrektorem Andrzejem Korosiem;

– Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Branżowa oraz przedstawiciele z klasy mundurowej z Kosowa Lackiego na czele z dyrektor Hanną Przesmycką;

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Jasienicy na czele z dyrektorem Edwardem Urbanowskim;

– Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich z Kalinowa na czele z Adamem Jabłonką wraz z delegacją nauczycieli, rodziców i dzieci;

– Szkoła Podstawowa w Orle na czele z Anną Kopacz;

– Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II z Prostyni na czele z dyrektor Ewą Szymanik i opiekunem Edytą Borową;

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie na czele z dyrektor Renatą Jaczewską;

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej z Małkini Górnej na czele z Justyną Kotowską;

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina na czele z dyrektor Martą Jasionek;

– Szkoła Podstawowa w Glinie na czele z Bożeną Koziarą i Alicją Kruszewską;

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka z Ostrowi Mazowieckiej na czele z Sylwią Suchtą i Ewą Stempoczyńską;

Nie zabrakło również harcerzy reprezentowanych przez:

– Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka z Sokołowa Podlaskiego;

– Ostrowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Horyzont” z drużynową Sylwią Suchtą;

– 14 Drużyna Harcerska „Sokoły” z Prostyni z podharcmistrz Ewą Roguską;

– 40 Drużyna Harcerska im. Aleksandra Kamińskiego ze Szkoły Podstawowej z Kosowa Lackiego na czele z Hanną Ratyńską, Małgorzatą Wojtczuk oraz Agnieszką Winnicką;

W uroczystościach udział wzięli także grupa rowerowa sadowieńskiego klubu seniora, przedstawiciele Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji z Sokołowa Podlaskiego, przedstawiciele pracy lokalnej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RM-Meditrans z Siedlec.

Podczas uroczystości na terenie Miejsca Straceń prezentowana była wystawa Więźniowie Karnego Obozu Pracy Treblinka I, która jest kontynuacją wystawy Karny Obóz Pracy Treblinka I – zobaczyć niewidoczne. Tegoroczna wystawa została uzupełniona o biogramy byłych więźniów, których relacje wykorzystano, by opisać codzienność obozowego życia.   Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Na koniec uroczystości zostały złożone wieńce i zapalone znicze pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Karnego Obozu Pracy Treblinka I.

4 września 2021