Sadzenie drzew w Lesie Korczakowskim

W piątek miało miejsce zasadzenie kolejnych drzew do powstającego na terenie Muzeum Treblinka Lasu Korczakowskiego. Drzewa z ramienia Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz w imieniu Jerry’ego Nussbauma, prezesa Stowarzyszenia Janusza Korczaka w Kanadzie (The Janusz Korczak Association of Canada) zasadziła Janina Sochal, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Zachęcamy wszystkie szkoły i instytucje, dla których idee Janusza Korczaka są bliskie do współpracy przy wspólnym sadzeniu Lasu Korczakowskiego.

Las Korczakowski założony został w 2021 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskiej i wszystkich osób z nimi współpracujących, a przede wszystkim dzieci, które zginęły w Obozie Zagłady Treblinka II.

W ramach akcji Pielęgnujemy idee Korczaka chcielibyśmy, aby wybrana przez nas forma upamiętnienia miała charakter cykliczny. Tak jak młode drzewo potrzebuje wytrwałości i troski żeby stać się silnym, tak ważne jest stałe pielęgnowanie pamięci o wszystkich, którzy byli współtwórcami korczakowskiego systemu wychowawczego. Chcielibyśmy, aby taką rolę spełniały coroczne spotkania połączone z warsztatami o tematyce korczakowskiej. Pielęgnowanie drzew w lesie będzie świadectwem nie tylko pamięci ale i wdzięczności wszystkich, którym idee humanistyczne Janusza Korczaka są bliskie.

Wszystkie instytucje zainteresowane wspólnym sadzeniem Lasu Korczakowskiego zachęcamy do kontaktu na adres sekretariatu Muzeum: sekretariat@muzeumtreblinka.eu

10 czerwca 2021