Odsłonięcie muralu z wizerunkiem Janusza Korczaka i Dzieci w Łochowie

1 czerwca 2021 roku w „Dniu Dziecka” odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu z wizerunkiem Janusza Korczaka i Dzieci, namalowanego na centralnej ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łochowie. Wykonawcami muralu byli studenci z UMCS w Lublinie, pod kierunkiem  profesora Rafała Roskowińskiego. Swoją pracę wykonali w ramach praktyk studenckich. Organizatorem prac był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na czele z Arturem Lisem, dyrektorem.  Na ogrodzeniu przed szkołą zostały umieszczone plakaty poświęcone prawom dziecka, które zostały przygotowane w języku angielskim w ramach konkursu szkolnego. Dokładnie rok temu szkole nadano imię Janusza Korczaka, ale ze względu na panującą pandemie covid 19, uroczystości miały bardzo ograniczony charakter. W tym roku było inaczej, dyrekcja Szkoły oraz Miejskiego i Gminnego Ośrodek Kultury
w Łochowie wspólnie zorganizowali obchody dnia patrona. Uroczystość rozpoczęła Renata Jaczewska, dyrektor szkoły, która w swoim wystąpieniu przybliżyła zgromadzonym życiorys Janusza Korczaka.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświatowego, dyrektorzy sąsiedzkich szkół oraz rodzice. Podczas swojego wystąpienia Marek Renik, wicestarosta powiatu węgrowskiego, skierował następujące słowa do dzieci: Jak spojrzycie na mural to zobaczcie dobre, ciepłe oczy [Janusza  Korczaka], a jak spojrzycie w lewo, to te dzieci też mają takie ciepłe, dobre oczy. To jest to co udało się osiągnąć mu i w co wierzył. Jeśli oddamy dzieciom to co jest dobre, szlachetne, najlepsze, to dobro, piękno wróci w życiu. I tego Wam życzę w Dniu Dziecka (…)

Również do młodzieży szkolnej słowa skierował Robert Gołaszewski, burmistrz Łochowa: Drodzy Uczniowie życzę Wam, żebyście zgłębiali wiedze na temat swojego patrona bo jest wyjątkowy (…), żebyście z szacunkiem odnosili się do swojego patrona, którego wizerunek znajduję się na sztandarze i muralu szkoły(…)

Podczas uroczystości, Tadeusz Krupa były wieloletni dyrektor placówki przekazał kroniki szkolne, prowadzone od początku istnienia tej szkoły. Podkreślił, że przekazane wspomnienia niechaj służą procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka.

Specjalnie na to wydarzenie, uczniowie przygotowali program artystyczny poświęcony swojemu patronowi. Również wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursu powiatowego „Warszawska Syrenka”. Oczywiście w tym dniu nie mogło zabraknąć atrakcji
z okazji „Dnia Dziecka”. Uroczystość uświetnił koncert Jerzego Mazzolla i Michała Szturomskiego z gościnnym udziałem Franciszka Pospieszalskiego.

W tym dniu Muzeum Treblinka reprezentowała Anna Remiszewska, adiunkt Działu Edukacyjnego, która odczytała list okolicznościowy w imieniu dyrekcji instytucji. Zaprosiła również szkolę do projektu pt. „Las Korczakowski”. Jest to projekt polegający na zasadzeniu drzewka pamięci na wyznaczonym terenie Muzeum przez młodzież ze szkół noszących imię Janusza Korczaka. Zasadzenie i pielęgnowanie drzewka patrona będzie świadectwem, że jego przesłanie jest wciąż żywe i aktualne.

 

A.R.

2 czerwca 2021