Podziękowania za publikację

Muzeum Treblinka otrzymało podziękowanie od 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego za przekazanie najnowszej publikacji autorstwa Anny Remiszewskiej „Plan symbolicznych krzyży na Miejscu Straceń w Treblince”.

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie od lat współpracuje z Muzeum Treblinka, m.in. wystawiając posterunek honorowy na uroczystościach odbywających się na terenie Muzeum.

Kierujemy podziękowania za dotychczasową współpracę i wyrazy najwyższego szacunku dowództwu oraz całemu 22 Wojskowemu Ośrodkowi Kartograficznemu w Komorowie.

9 grudnia 2020