Plan symbolicznych krzyży na Miejscu Straceń w Treblince – nowa publikacji dostępna online

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Muzeum Treblinka pt. Plan symbolicznych krzyży na Miejscu Straceń w Treblince, autorstwa Anny Remiszewskiej. Jest to przewodnik po terenie, który dziś nazywany jest Miejscem Straceń. Przybliża historie tego miejsca, które pełniło rolę obozowego cmentarza i było dogodnym terenem dla niemieckich okupantów do wykonywania egzekucji. Spoczywają w tym miejscu Polacy, Żydzi i Romowie, o czym mówią relacje naocznych świadków, którzy sami cudem przeżyli. Publikacja składa się z 11 rozdziałów i 3 aneksów. Są to rozdziały zatytułowane: Historia Karnego Obozu Pracy Treblinka I, Miejsce Straceń, Symbolika Upamiętnienia, Symboliczny krzyż Hani Zaleskiej, Historia Kopca, Alfabetyczny wykaz nazwisk na symbolicznych krzyżach, Biogramy osób upamiętnionych na Miejscu Straceń, Analiza statystyczna danych o osobach upamiętnionych na Miejscu Straceń, Listy osobowe związane z Karnym Obozem Pracy Treblinka I oraz Miejscem Straceń, oraz Plan Muzeum Treblinka i Schematyczny plan Miejsca Straceń z podziałem na sektory. Aneksy zamieszczone w Planie zawierają dokumenty, zdjęcia historyczne i współczesne oraz teksty przemówień wygłoszone podczas uroczystości patriotyczno-religijnych na Miejscu Straceń. Dzięki relacjom i badaniom mamy możliwość szerszego poznania terenu zwanego Miejscem Straceń. Biogramy poświęcone osobom upamiętnionym, stanowią próbę przybliżenia indywidualnych historii ofiar tego miejsca.

Jeśli po zapoznaniu się z Planem Symbolicznych Krzyży na Miejscu Straceń w Treblince pojawią się uwagi i refleksje to prosimy o przekazywanie ich na adres Muzeum Treblinka: sekretariat@muzeumtreblinka.eu lub a.remiszewska@muzeumtreblinka.eu .

18 listopada 2020