IHRA – wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście

IHRA – wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, po konsultacji z Radą Opiniodawczo-doradczą do spraw Edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej, jako jedno z pierwszych na świecie przetłumaczyło tekst Wytycznych dotyczących nauczania o Holokauście.

Materiały skierowane są do nauczycieli i edukatorów zaangażowanych w edukację o Holokauście oraz Prawa Człowieka.

„Wytyczne do nauczania o Holokauście” są odzwierciedleniem wiedzy delegatów z ponad 30 krajów członkowskich. Ich intencją było dostarczenie decydentom, praktykom i nauczycielom referencyjnego dokumentu pomocnego w kwestiach takich jak:

  1. Rozwijanie wiedzy, w celu głębszego zrozumienia Holokaustu i podniesienia świadomości o konsekwencjach antysemityzmu;
  2. Tworzenie środowiska dydaktycznego wzbudzającego zaangażowanie do nauki o Holokauście;
  3. Promowanie krytycznego i refleksyjnego myślenia o Holokauście, w tym umiejętności reagowania na negowanie i zniekształcanie Holokaustu;
  4. Prowadzenie edukacji o Prawach Człowieka i zapobieganie ludobójstwom.

 

Polskojęzyczna wersja Wytycznych dotyczących nauczania o Holokauście udostępniona zostało na stronie internetowej IHRA:

https://www.holocaustremembrance.com/pl/resources/educational-materials/wytyczne-dotyczace-nauczania-o-holokauscie

Materiały zostały również udostępnione na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

https://www.ore.edu.pl/2020/07/wytyczne-do-nauczania-o-holokauscie-w-wersji-polskojezycznej/

 

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) tworzą państwa, które podjęły zobowiązania wynikające z podpisanej w 2000 roku Deklaracji Sztokholmskiej i zaangażowały się w promowanie edukacji, rozwój badań oraz pielęgnowanie pamięci o Holokauście.

9 listopada 2020