Wytyczne dotyczące zwiedzania Muzeum Treblinka w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z ustanowieniem czerwonej strefy na terenie całej Polski, od dnia 24 października 2020 r. zwiedzanie Muzeum Treblinka odbywać się może jako zwiedzanie indywidualne lub w grupach liczących maksymalnie 5 osób. Możliwość skorzystania z usługi przewodnika muzealnego zostaje wstrzymana do odwołania.

 

Wytyczne dotyczące zwiedzania Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Przepisy porządkowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenach i w obiektach Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej.
 2. Należy zachować co najmniej dwumetrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).

Zasady zwiedzania wystaw muzealnych i obsługi zwiedzających

 1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 ekspozycje, tereny i obiekty historyczne Muzeum udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zwiedzanie Muzeum Treblinka odbywać się może jako zwiedzanie indywidualne lub w grupach liczących maksymalnie 5 osób.
 3. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego uczestnikom zwiedzania korzystającym z usługi przewodnickiej rekomenduje się podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu (lub innych danych kontaktowych).
 4. Osoby korzystające z usługi przewodnickiej proszone są o zasłanianie ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej przez cały czas zwiedzania.
 5. Wprowadza się limit zwiedzających na wystawie. Szczegółowa informacja znajduje się przed wejściem do obiektu.
 6. Przed rozpoczęciem zwiedzania wystawy zwiedzający zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu do budynku (również w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
 7. Podczas zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 metry (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
 8. Przy punkcie informacyjnym i sprzedaży publikacji może znajdować się tylko 1 osoba, a pozostałe muszą czekać, zachowując między sobą co najmniej dwumetrowe odstępy (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
 9. Płatności za usługę przewodnicką, zakupione towary oraz opłatę muzealną prosimy regulować, w miarę możliwości, w sposób bezgotówkowy.

Wytyczne dotyczące zwiedzania Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)w okresie epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują tymczasowo niezależnie od Regulaminu Zwiedzania.

19 października 2020