„Karny Obóz Pracy Treblinka I – zobaczyć niewidoczne” – wystawa online

Tereny poobozowe, którymi opiekuje się Muzeum Treblinka, ponownie są dostępne dla zwiedzających. Mamy świadomość, że ze względu na panującą sytuację nie wszyscy w najbliższym czasie będą mieli możliwość odwiedzenia Miejsca Pamięci Treblinka.

Wystawa „Karny Obóz Pracy Treblinka I – zobaczyć niewidoczne” ukazuje na współczesnych zdjęciach miejsca, o których opowiadali w swoich relacjach byli więźniowie Karnego Obozu Pracy Treblinka I. O miejscach, w których rozgrywały się przerażające sceny, a które były codziennością obozowego życia.

Dziś, kiedy po barakach pozostały jedynie betonowe podłogi, a część obozu pokrywa gęsty las, pamięć o tym miejscu jest wciąż żywa w przekazywanych świadectwach. Pozostałości po obozie przypominają o bestialstwie dokonanym w tym miejscu przez niemieckich okupantów.

25 maja 2020