Informacja dotycząca zmiany terminu II etapu konkursu z wiedzy o Obozie Zagłady Treblinka II i Karnym Obozie Pracy Treblinka I

W związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół w Polsce informujemy, iż II etap konkursu z wiedzy na temat Obozu Zagłady Treblinka II i Karnego Obozu Pracy Treblinka I, wyznaczony na 24.03.2020 r., zostaje odwołany.

O terminie II etapu konkursu szkoły biorące w nim udział zostaną poinformowane telefonicznie oraz mailowo. Informacja o nowym terminie zostanie również umieszczona na stronie Muzeum Treblinka.

11 marca 2020