9-10 września – Forum historyczne „Wege zur erinnerung. Zachować pamięć” w Gdańsku

W dniach 9 – 10 września w Gdańsku odbyło się forum historyczne „Wege zur erinnerung. Zachować pamięć”. Forum zostało zorganizowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży PNWM. Muzeum Treblinka reprezentowane było przez Annę Remiszewską i Monikę Samuel. Uczestnicy forum wysłuchali interesującego wykładu wprowadzającego Wspólne doświadczenia – podzielone kultury pamięci. Polskie i niemieckie wyobrażenia II wojny światowej, wygłoszonego przez prof. dr hab. Roberta Trabę. Po wykładzie rozgorzała polemika. Kwestią wywołującą duże emocje były różnice pomiędzy postrzeganiem II wojny światowej i jej konsekwencji w Polsce i w Niemczech. Istotę problemu ubrał w słowa Dr Tomasz Szturo Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów Muzeum II Wojny Światowej, który stwierdził iż: „Jednostronne mówienie o historii prowadzi do monologu, tymczasem potrzebny jest dialog”.

Następnie Organizatorzy przedstawili program dotacji „Zachować pamięć” za lata 2015 – 2019, jak również plany, jakie PNWM chce zrealizować w roku 2020.

Podczas dwóch dni trwania forum uczestnicy wzięli udział w warsztatach:

  • Nasza historia. Polsko – niemiecki podręcznik do historii i jego zastosowanie na projektach polsko – niemieckich.

 Podczas warsztatów przedstawiono ideę i historię prac nad wspólnym polsko – niemieckim podręcznikiem do historii. Głównym celem warsztatu było przedstawienie możliwości wykorzystania podręcznika podczas realizacji polsko – niemieckich spotkań młodzieży.

  • Potencjał Arolsen Archives/Międzynarodowego Centrum Nazistowskich Prześladowań dla polsko – niemieckich projektów w miejscach pamięci. Praca z dokumentami i przedmiotami.

Arolsen Archives jest największym archiwum dokumentów dotyczących Ofiar i Ocalonych. Zbiory zawierają informację o 17,5 mln osób, są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Podczas warsztatów zaprezentowano projekty, narzędzia i metody, które umożliwiają pogłębianie wiedzy na temat narodowego socjalizmu.

  • Lokalne poszukiwania śladów historii podczas polsko – niemieckich spotkań młodzieży – przystępne dla młodzieży podejście tematyczne, długotrwałe efekty pracy projektowej.

Warsztaty umożliwiły zapoznanie się z różnymi sposobami pracy z młodzieżą na temat lokalnej historii, szczególnie kładąc nacisk na wypracowanie wspólnej koncepcji, a także wzbogacanie w nowe pomysły i metody pracy w dwunarodowych i trójstronnych grupach młodzieży.

  • Stories that move – historie, które poruszają. Biografie z przeszłości, postawy na dzisiaj.

Podczas warsztatów przedstawiono internetową, wielojęzyczną platformę Stories that move, która zawiera zestaw narzędzi i scenariuszy dla nauczycieli i edukatorów oraz metody, które można wykorzystać podczas polsko – niemieckich spotkań młodzieży. Wspólnie zastanawiano się, w jaki sposób, w oparciu o prawdziwe historie można uczyć młodych ludzi krytycznego myślenia, a także pobudzać ich do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami.

  • „To mnie poruszyło…” – emocje, uczucia i reakcje uczestników podczas projektów na temat narodowego socjalizmu.

Uczestnicy warsztatów usiłowali odnaleźć odpowiedzi na pytania w jaki sposób radzić sobie
z pojawiającymi się emocjami, jakie wywołuje poznawanie miejsc pamięci; jakie metody, np. edukacji kulturalnej można zastosować, aby młodzież stała się aktywnym uczestnikiem kultury pamięci w zderzeniu z własnymi emocjami.

Pierwszy dzień forum zakończył otwarty wieczór filmowy, podczas którego organizatorzy zaprezentowali kilka krótkich filmów zrealizowanych w ramach programu PNWM „Zachować pamięć”. Zgromadzeni w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami młodych ludzi, którzy wzięli udział w polsko – niemieckich spotkaniach młodzieży.

Forum zakończyła dyskusja z udziałem młodzieży, nauczycieli i organizatorów projektów „Zachować pamięć”. Jej tematem przewodnim była Historia w polsko – niemieckich spotkaniach młodzieży – znaczenie dla mnie, znaczenie dziś. Zgromadzeni mieli możliwość spojrzenia na praktyczną stronę realizacji projektów współpracy polsko – niemieckiej. Wysłuchanie każdej ze stron biorącej udział w spotkaniach pokazało  – z jednej strony złożoność relacji polsko – niemieckich; różnice w postrzeganiu historii oraz różnice w mentalności społeczeństw obu krajów, z drugiej strony – jak ważne są i jak dużo obopólnych korzyści przynoszą spotkania, rzeczowe rozmowy oraz szacunek i tolerancja we wzajemnych kontaktach.

Bardzo napięty program forum umożliwił poznanie współpracy polsko – niemieckiej w bardzo szerokim ujęciu. Czas pomiędzy warsztatami, wykładami i panelami dyskusyjnymi wypełniały kuluarowe rozmowy. Umożliwiło to wymianę doświadczeń oraz sprzyjało nawiązywaniu kontaktów, które być może, przyniosą owocną współpracę.

Po zakończeniu forum organizatorzy umożliwili zainteresowanym zwiedzenie Muzeum II Wojny Światowej.

17 września 2019