Młodzież niemiecka z wizytą w Muzeum Treblinka

W dniach 5 – 9 sierpnia 2019 r. Muzeum Treblinka odwiedziła niemiecka grupa młodzieży z Jugendhaus Shalom z Gera w Niemczech. Grupa liczyła 28 osób z Berlina, Sachsen, Thüringen, Hessen, Bremen. Koordynatorem grupy ze strony niemieckiej był Christian, tłumaczem Anita Borkowska, a opiekunem ze strony Muzeum – Anna Remiszewska. Jugendhaus Shalom jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się otwarta pracą z młodzieżą. Grupa docelowa to osoby miedzy 10 a 27 rokiem życia. Organizacja realizuje projekty z obszarów kształcenia politycznego, muzycznego, ekologicznego i sportowego. Organizatorem jest ewangelicko-luterańska gmina kościelna Gera. Organizacja co roku organizuje kilkudniowe wyjazdy do Miejsc Pamięci i w tym roku wybrali Treblinkę.

Pierwszego dnia pobytu grupa poznała szczegółowo historię Karnego Obozu Pracy oraz Miejsca Straceń. Podczas zwiedzania młodzież zadawała dużo szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania obozu i pobytu więźniów.

Drugiego dnia młodzież obejrzała dostępne wystawy w Muzeum oraz zwiedzała teren Obozu Zagłady. Młodzież podzielona na grupy, pracowała nad następującymi zagadnieniami: obozowe zoo, przybycie Samuela Willenberga do obozu, biografia Samuela Willenberga, historia aresztowania jego siostry w Częstochowie, komando do kamuflażu obozu, powstanie więźniów w Obozie Zagłady. Praca nad wymienionymi zagadnieniami była w oparciu o relacje byłego więźnia Obozu Zagłady Samuela Willenberga.

Trzeci dzień pobytu rozpoczął się dyskusją na temat polityki w Miejscach Pamięci na terenie Polski i Niemiec. Następnie Anna Remiszewska z Muzeum przybliżyła postać Janusza Korczaka w multimedialnej prezentacji. Młodzież była szczególnie zainteresowana wkładem Korczaka w rozwój pedagogiki. Tego dnia grupa pracowała z dokumentami m.in. listami pierwszego komendanta do żony – Irmfrieda Eberla oraz materiałami z procesu załogi Treblinki.

Cały następny dzień młodzież niemiecka spędziła w Warszawie poznając miejsca związane z historią Żydów. Zwiedzili teren getta warszawskiego oraz cmentarz żydowski na ul. Okopowej. Każdy dzień pobytu zakończony był podsumowaniem i osobistą refleksją w grupie.

Ostatniego dnia pobytu w Muzeum Treblinka, większa cześć grupy wykonała pracę porządkowe na terenie Miejsca Straceń, czyszcząc tabliczki na symbolicznych krzyżach. Druga cześć grupy uczestniczyła w warsztatach i próbowali znaleźć odpowiedź na pytania: „Co można zrobić w Miejscu Pamięci?”, „Czy warto przyjechać do Treblinki?” oraz dyskutowano o programie dla młodzieży z Niemiec w tym miejscu. Po południu goście z Niemiec pojechali wraz z pracownikiem Muzeum na stację Treblinka, aby zobaczyć upamiętnienie miejsca, gdzie rozpoczynał się pierwszy etap zagłady.

Na zakończenie uczestnicy podsumowali swoją wizytę w Muzeum. Jedna z uczestniczek zwróciła uwagę, że w Miejscu Pamięci Treblinka ważną rolę odgrywa natura. Dla innej osoby duże wrażenie pozostawiła forma upamiętnienia, według niej jest wyważona i właściwa dla tego miejsca i skłania do głębokiej refleksji. Grupa podziękowała pracownikom za zaangażowanie i pomoc w czasie ich pobytu w Muzeum.

 

Opracowała: A. Remiszewska

22 sierpnia 2019