43. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

4 kwietnia w Kołobrzegu odbyły się 43. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W spotkaniu wziął udział m.in. dyrektor Muzeum Treblinka – dr Edward Kopówka.

Jednym z tematów obrad była „Kultura pamięci z perspektywy niemieckiej i polskiej”. W tej części spotkania udział wzięli: dr Jacek Barski, dyrektor zarządzający Porta Polonica Miejsce Dokumentacji Polskiej Kultury i Historii w Niemczech, Bochum; prof. dr Wolfgang Hasberg Universität zu Köln, Projekt „Końce wojen w europejskich ojczyznach”; prof. Tadeusz Kreps, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Społeczne „Misja Pojednania”; Sylwia Łaźniewska, burmistrz gminy Dobiegniew, Muzeum Woldenberczyków; Franz Friedrich Prinz von Preussen oraz dyrektor Muzeum Treblinka, dr Edward Kopówka.

Dyrektor Muzeum Treblinka wygłosił referat nt. wieloletniej współpracy polsko-niemieckiej w Muzeum Treblinka. Podczas wystąpienia podkreślił on ważną rolę wspólnego zaangażowania młodzieży z Polski i Niemiec w projektach edukacyjnych mających na celu oddanie hołdu Polakom, Żydom i Romom, którzy zostali zamordowali przez niemieckich nazistów w okresie II wojny światowej.

Informacje odnośnie wydarzenia ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

http://lubuskie.pl/news/25171/806/Wiedza-i-dialog-podstawa-dobrosasiedzkich-relacji/d,news-bootstrap/

5 kwietnia 2019