Upamiętnienie stacji Treblinka

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał w użyczenie Muzeum Treblinka działkę nr 25/46 położoną we wsi Treblinka. Jest to część dawnej stacji kolejowej.

Na podstawie badań prowadzonych na tym terenie dr inż. Sebastian Różycki z Politechniki Warszawskiej wytyczył jedną z dwóch bocznic, na których oczekiwały transporty z deportowanymi Żydami przed przyjazdem do Obozu Zagłady. Miejsce to zostało upamiętnione nasypem. W miejscu upamiętnienia umieszczono również dwie tablice informacyjne w języku polskim i angielskim. Jedna odnosi się bezpośrednio do stacji, druga do jej najbliższego otoczenia.

Upamiętnienie w tej formie ma charakter czasowy. Naszym celem jest przywrócenie pamięci o tym miejscu.

W najbliższym czasie ukaże się książka pt. „Obóz Zagłady Treblinka II. Topografia zbrodni” autorstwa Sebastiana Różyckiego, Edwarda Kopówki i Natalii Zalewskiej. W rozdziale „Stacja kolejowa Treblinka – Między życiem a śmiercią” zostaną omówione najnowsze badania przeprowadzone na terenie byłej stacji, której topografia została całkowicie zmieniona w wyniku budowy nowej drogi.

6 lutego 2019