Zapraszamy na wystawę czasową pt.: „ Szmul Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę”.

  Dzięki uprzejmości Żydowskiego Instytutu Historycznego mamy okazję zaprezentować w naszym Muzeum wystawę czasową pt.: „Szmul Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę.”

Wystawa składa się z 18 plansz w języku polskim i angielskim przedstawiających najważniejsze fakty z życia Szmula Zygielbojma – działacza politycznego związanego z socjalistyczną partią Bund – od jego przedwojennej aktywności politycznej, poprzez relacje rodzinne, aż do jego działalności w trakcie II wojny światowej. Jako członek londyńskiej Rady Narodowej RP na znak protestu przeciwko obojętności świata na Zagładę Żydów w nocy z 11 na 12 maja 1943 r. popełnił samobójstwo.

W liście pożegnalnym skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza i do Prezesa Rady Ministrów Generała Władysława Sikorskiego napisał:

„(…) Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem. Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku, w ostatnim porywie bohaterskim.

Nie było mi dane zginać tak jak oni, razem z nimi. Ale należę do nich, do ich grobów masowych. (…)”

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 28 lutego 2019 r.

8 stycznia 2019