„Jesteśmy razem” po raz dziewiąty

„Jesteśmy Razem” jest dziewiątym spotkaniem młodzieży z Polski i Izraela, które odbyło się w dniu 17.10.2018 r. Jest to wspólny projekt Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Treblinka. Jak co roku, w spotkaniu wzięło udział pół tysiąca uczniów, po 250 z każdego kraju. Spotkanie to miało na celu zbliżyć do siebie obie grupy młodzieży poprzez edukację historyczną. Służyły temu kilkugodzinne warsztaty zorganizowane w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Kosowie Lackim.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka oraz dr Janusz Kłapeć z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN. Panel prowadzony był pod tytułem „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 70-lecie powstania Państwa Izrael”. Dyskusje dotyczyły historii stosunków polsko-izraelskich, historii badań nad Zagładą, sposobów upamiętniania wspólnych dziejów Polaków i Żydów pochodzenia polskiego, czy dalszych działań mających na celu utrzymanie dobrych stosunków polsko-izraelskich oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami.

Uroczystości w Miejscu Pamięci rozpoczęły się występem orkiestry policyjnej. Następnie uczestnicy zostali poproszeni o uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy, po czym odegrane zostały hymny państwowe Izraela i Polski. Zaproszeni goście specjalni zapalili 6 symbolicznych zniczy przed Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady:

· Pan Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki – Znicz Pamięci

· Pani Tal Ben-Ari Yaalon, Wiceambasador Izraela – Znicz Sprawiedliwych

· Pan Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Znicz Pamięci Janusza Korczaka

· Pan Zygmunt Stępiński, przedstawiciel Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – Znicz Przyjaźni Między Narodami

· Świadek historii – Znicz Oporu i Bohaterstwa

· Młodzież polska i izraelska – Znicz Nadziei.

Wojewoda Mazowiecki, Pan Zdzisław Sipiera, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz Wiceambasador Izraela, Pani Tal Ben-Ari Yaalon wygłosili przemówienia, w których odwoływali się do pamięci ofiar Zagłady, w szczególności ofiar obozu w Treblince. Apelowali do zebranych, aby ta pamięć stała się płaszczyzną do lepszego poznania się i zrozumienia izraelskiej i polskiej młodzieży.

Młodzież biorąca udział w obchodach przygotowała razem ze swoimi opiekunami przejmującą oprawę artystyczną i w trakcie uroczystości nastolatkowie z Polski i Izraela deklamowali wiersze oraz śpiewali pieśni w sposób szczególny powiązane z historią Zagłady w obu językach.

21 października 2018