Program resocjalizacji „Rzeczpospolita – Ojczyzną wielu kultur i narodów” w ZK Siedlce

29 września br. skazani z siedleckiego zakładu karnego odwiedzili Muzeum Treblinka Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy”. Celem wizyty było poznanie historii miejsca w którym śmierć poniosło niemal 900 tysięcy ludzi, oraz wsparcie muzeum w pracach porządkowych na jego terenie. Wizyty skazanych na terenie obozu w Treblince odbywają się w ramach programu resocjalizacji skazanych „Rzeczpospolita – Ojczyzną wielu kultury i narodów”, autorstwa st. wychowawcy, mjr. Mirosława Zina.

Obóz zagłady w Treblince został utworzony w ramach akcji „Reinhardt”,  prowadzono w nim eksterminację ludności żydowskiej. Niemcy kierowali do niego przede wszystkim transporty z gett w okupowanej Polsce, w tym z getta warszawskiego. Ponadto w Treblince byli mordowani Żydzi austriaccy, czescy, greccy, jugosłowiańscy, niemieccy i słowaccy.  Ofiary zabijano w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych. Liczba ofiar Treblinki sięgnęła ok. 900 tys. osób. Był to największy ośrodek zagłady w Generalnym Gubernatorstwie,  zarazem drugi co do wielkości po Auschwitz-Birkenau  w okupowanej Europie.

Zakład Karny w Siedlcach od 2009 roku realizuje  program resocjalizacji  „Rzeczpospolita – Ojczyzną wielu kultur i narodów” oparty  na Projekcie TIKKUN czyli NAPRAWA, który jest wynikiem porozumienia Służby Więziennej i władz Izraela. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wieloletniej współpracy Zakładu Karnego w Siedlcachz dr. Edwardem Kopówką, Dyrektorem Muzeum Treblinka Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”, który wspiera działania podejmowane przez Służbę Więzienną, przekazując skazanym wiedzę historyczną dotyczącą holokaustu, zarówno na terenie obozu, jak również podczas zajęć z osadzonymi w jednostce.

Wizyty osadzonych w miejscach martyrologii naszych przodków, to doskonała okazja do poznania oraz zrozumienia mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu.  To również kształtowanie szacunku do innych narodów, kultur i tradycji wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Edukacja o tragedii obozowej i dramacie ofiar jest lekcją uwrażliwiania na cierpienie drugiego człowieka. Zrozumienie historii poprzez empatię ma za zadanie kształtować pozytywne postawy społeczne i moralne skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Celem zajęć, jest również pobudzenie świadomości osadzonych i uwrażliwienie ich na ogrom ludzkiego cierpienia i dramatów, które miały miejsce w Obozie zagłady w Treblince. Podczas pobytu osadzonych na terenie muzeum, jego dyrektor dr Edward Kopówka, przedstawił najważniejsze fakty dotyczące powstania i funkcjonowania obozu pracy i obozu zagłady w Treblince oraz oprowadził uczestników zajęć po budynku muzeum, w którym zgromadzono eksponaty świadczące o tragicznej historii tego miejsca. Skazani byli bardzo zainteresowani poruszaną tematyką, o czym świadczyły dziesiątki zadawanych przez nich pytań. Po pouczającej lekcji osadzeni udali się na teren byłego obozu, aby swoją pracą wyrazić wdzięczność za przekazaną wiedzę i możliwość zwiedzania tak cennego dla naszej historii miejsca, jakim jest muzeum w Treblince.

W ramach programu,,Rzeczpospolita – Ojczyzną wielu kultur i narodów” skazani z ZK Siedlce wykonują prace porządkowe na terenie „Muzeum Treblinka Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”,porządkują cmentarze żydowskie w Siedlcach i Łukowie oraz poznają historię miejsc, które odwiedzają.

Celem programu jest między innymi:

•      Kształtowanie u skazanych szacunku do innych narodów, kultur i tradycji,

•      Prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych,

•      Przełamywanie stereotypów Polsko – żydowskich,

Praca na rzecz miejsc martyrologii narodu żydowskiego ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych, niesienie bezinteresownej pomocy to cechy warunkujące prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Praca to też doskonałe narzędzie resocjalizacji, szczególnie w tak ważnym dla historii Polski miejscu, jakim jest teren obozu w Treblince.

Mówi autor programu mjr Mirosław Zin.

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych oraz aresztach śledczych edukacja historyczna i obywatelska odgrywa niezmiernie ważną rolę. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, społecznych i patriotycznych jest jednym z elementów skutecznej resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Jednocześnie edukowanie o tragicznej historii Polskiego Narodu, walce o wolność i niepodległość oraz kształtowanie postaw patriotycznych wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

„NIGDY WIĘCEJ!” napis, w ośmiu językach, znajdujący się na tablicy, upamiętniającej wydarzenia, których świadkiem było to miejsce, jest drogowskazem dla kolejnych pokoleń, aby historia Holokaustu nigdy się nie powtórzyła. Ta swoista lekcja historii wywołała w naszych podopiecznych ogromne poruszenie. Świadomość, że to „ludzie ludziom zgotowali ten los” pozwala bowiem poruszyć najbardziej zatwardziałe serca i uwrażliwić na krzywdę drugiego człowieka. Poprzez pracę na terenie muzeum każdy ze skazanych mógł oddać hołd ofiarom holocaustu, zgładzonym w Treblince.

 

Tekst: mjr. Mirosław Zin, ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia:  mjr. Mirosław Zin

8 października 2018