79 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września na terenie byłego Obozu Pracy – Treblinka I uczczono już 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość rozpoczęła się drogą krzyżową spod żwirowni do pomników upamiętniających miejsce straceń Polaków i Romów.Na czele drogi krzyżowej szli harcerze niosąc drewniany krzyż, następnie podążały poczty sztandarowe, księża i licznie zebrani goście.

Przed pomnikiem wszystkich przybyłych uczestników przywitał Dyrektor Muzeum Edward Kopówka oraz ks. proboszcz parafii Prostyń Ryszard Zalewski.

O godz. 13 00 została odprawiona msza celebrowana przez ks. bp ordynariusza Tadeusza Pikusa. Jego Ekscelencja przybliżył zebranym historię miejsca i okrucieństwo II wojny światowej.

Podczas homilii ks. Biskup skierował do uczestników następujące słowa:

„ Każdy człowiek, który się rodzi ma w sobie pewne zdolności, bardzo ważne jest to, aby umiał te zdolności odkrywać i rozwijać. Czyni to sam ale również korzysta z pomocy innych. Dziecko korzysta z pomocy rodziców, szkoły, pomocy ludzi dorosłych. Natomiast ważną rzeczą jest aby rozwijając swoje zdolności służyć tymi zdolnościami człowiekowi aby nie wykorzystywał ich przeciwko człowiekowi. Ilu mamy wielkich geniuszy, którzy swoimi zdolnościami zamiast służyć światu i człowiekowi dokonali spustoszenia i zniszczenia. Bóg daje nam talenty. To są już dary nie tyle wrodzone, co przekazane nam przez Boga na różne sposoby i w sakramentach, i charyzmaty otrzymuje człowiek. Na miarę swoich zdolności, każdy otrzymuje tyle ile trzeba. I tak jak zdolności powinny służyć rozwojowi człowieka i pomocą dla innych, tak również talenty powinny służyć człowiekowi, jego rozwojowi.
I rzeczywiście Ci dwaj słudzy, którzy otrzymali jeden pięć, drugi dwa talenty oni pomnożyli. Natomiast jeden był gnuśny i leniwy, ten talent otrzymał ale go nie przyjął i nie pomnożył i dostał naganę od strony gospodarza. Zabrał mu ten talent, dał temu co miał dziesięć.

I powie Jezus Chrystus kto ma dużo, to jeszcze otrzyma w nadmiarze. I mówi o nich jako o sługach wiernych i dobrych, których wprowadza do szczęścia, do życia w szczęściu Bożym. Natomiast zły sługa który otrzymał ale nie przyjął i nie pomnożył zabrano mu to czego nie miał, to znaczy zabrano mu tę nadzieję czy szansę, którą miał gdyby pomnożył ten talent a on nie pomnożył i zabrano mu również to co miał, czyli to co wręczono mu. Po prostu został z niczym. Nauka z stąd płynie taka, żebyśmy my nasze zdolności wrodzone jak również talenty, które otrzymujemy, żebyśmy umieli pomnażać maksymalnie, ale w celu takim aby służyły temu, kto je posiada, rozwojowi jak również innym ludziom. Żeby nigdy nie wykorzystywać zarówno zdolności jak też innych darów przeciwko drugiemu człowiekowi. Przeciwko jego godności, przeciwko jego wolności, żeby nie uniżać, żeby nie niszczyć. ….”

Gościem honorowy był więzień obozu Zygmunt Chłopek wraz z rodziną. Tak jak co roku licznie przybyli przedstawiciele rodzin byłych więźniów.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz instytucji:

1. Judyta Rozbicka-Prokopowicz – pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego,

2. Magdalena Sałata – dyrektor Delegatury Urzędu Mazowieckiego w Siedlcach,

3. Jan Słomiak – burmistrz Kosowa Lackiego, Longina Oleszczuk – przedstawiciel Rady Powiatu Sokołowskiego, Stanisław Kuziak – przewodniczący Rady Gminy Kosów Lacki,

4. Bożena Kordek – wójt gminy Małkinia Górna,

5. Jolanta Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak,

6. ks. kanonik Ryszard Zalewski, ks. kanonik Krzysztof Maksimiuk, ks. Łukasz Suszko  i ks. Adam Banaszek z parafii w Prostyni,

7. ks. kan. Paweł Anusiewicz z Kosowa Lackiego,

8. ks. Wojciech Lemański kapelan Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu,

9. Kombatanci z Kosowa Lackiego.

Licznie przybyli również mieszkańcy okolicznych miejscowości i przejezdni.

Nie zabrakło również pocztów sztandarowych ze szkół:

1.  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła IIw Prostyni,

2.  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej,

3.  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej,

4.  Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Glinie,

5.  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie,

6.  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,

7.  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczakaw Jasienicy,

8.  Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskichw Kalinowie,

9.  Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim,

10.  Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.

Na uroczystościach stawiły się też 40. drużyna harcerska z Kosowa Lackiego i 14. drużyna harcerska „Sokoły” z Prostyni.

Przy pomniku straceń Karnego Obozu Pracy wartę honorową pełnili żołnierze z jednostki w Komorowie.

O bezpieczeństwo uroczystości dbali Strażacy z Kosowa Lackiego i Policjanci z Komendy  Powiatowej w Sokołowie Podlaskim.

Po zakończeniu Mszy Świętej został odczytany wierszautorstwa Władysława Szlengela pt. „Mała Stacja Treblinki”.

Następnie uczestnicy uroczyście złożyli kwiaty i zapalili znicze.

 

Opracowały :

Marzena Szcześniak, Anna Dębska, Anna Remiszewska i Monika Samuel.

4 września 2018