Współpraca ZK Siedlce z Muzeum w Treblince

18 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński podpisał porozumienie o współpracy z dr. Edwardem Kopówką, Dyrektorem Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944). Zakład Karny w Siedlcach oraz Muzeum w Treblince współpracują od 2009 roku realizując program resocjalizacji „Rzeczpospolita Ojczyzną wielu kultur i narodów”. Dotychczasowa współpraca opierała się na porozumieniu z Muzeum Regionalnym w Siedlcach, którego częścią było Muzeum w Treblince. Z dniem 1 lipca br. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Muzeum funkcjonuje jako nowa samorządowa instytucja kultury.

Celem realizacji wspólnego przedsięwzięcia jest kształcenie szacunku do innych narodów, kultur i tradycji, prospołeczne ukierunkowanie aktywności oraz podnoszenie świadomości historycznej skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej oraz rewitalizację ważnych elementów tradycji i tożsamości narodowej. Dziewięcioletnia realizacja programu „Rzeczpospolita ojczyzną wielu kultur i narodów” oparta jest na Projekcie TIKKUN czyli NAPRAWA, który jest wynikiem porozumienia polskiej służby więziennej i władz Izraela. Program realizowany jest cyklicznie, praca wykonywana przez osadzonych jest nieodpłatna, tak samo jak wykłady przeprowadzone przez przedstawicieli instytucji i organizacji żydowskich. W Zakładzie Karnym w Siedlcach kontakt z programem TIKKUN na przestrzeni poszczególnych lat jego funkcjonowania miało wielu skazanych. Osadzeni biorący udział w programie mieli możność udziału w zajęciach dotyczących osiągnięć i dokonań kultury judaistycznej. Ponadto prowadzony w jednostce cykl wykładów historycznych skupia się na wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach polskich oraz ich zagłady podczas II wojny światowej. W ramach wspomnianej współpracy, program łączy w sobie nie tylko pracę na rzecz lokalnej społeczności ale także ogromny ładunek wiedzy o historii współistnienia kultury judaistycznej i polskiej. Program w swych założeniach dąży do zmiany sposobu myślenia i łamania stereotypów ale także przybliżenia kultury i historii judaizmu w Polsce na przestrzeni wieków. Tekst i zdjęcia mjr Mirosław Zin

29 lipca 2018