27 styczeń Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Żydów

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Żydów uchwaliło w listopadzie 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie 27 stycznia 1945 r.

27 stycznia 2018 r. na terenie Miejsca Pamięci w Oświęcimiu odbędą się obchody upamiętniające 73. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Informacje na temat uroczystości upamiętniających znajdą Państwo na stronie: http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/73-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-zapowiedz,1954.html

Wiosną 1940 roku został utworzony obóz koncentracyjny KL Auschwitz znajdujący się na przedmieściach Oświęcimia. W 1943 roku KL Auschwitz został podzielony na trzy obozy: Auschwitz I- obóz macierzysty, Auschwitz II- Birkenau i Auschwitz III- Monowitz, któremu podlegały Buna i podobozy utworzone przy zakładach przemysłowych, głównie na Śląsku i Małopolsce. W 1944 KL Auschwitz II- Birkenau stał się największym ośrodkiem zagłady Żydów. Do uśmiercania stosowano cyklonu B, który po zetknięciu z ciepłym powietrzem wydzielał gaz powodujący śmierć przez uduszenie.

Ogółem w czasie istnienia obozu niemieccy naziści przywieźli około 1,1 miliona Żydów, blisko 150 tysięcy Polaków, 23 tysiące Romów, 15 tysięcy sowieckich jeńców wojennych oraz kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości. Większość z nich została zamordowana.

W drugiej połowie 1944 r. władze SS przystąpiły do zacierania śladów i niszczenia dowodów zbrodni popełnionych w Auschwitz. Niszczono akta, m.in. kartoteki i rejestry więźniów, przystąpiono także do palenia imiennych wykazów Żydów deportowanych do Auschwitz. W połowie stycznia 1945 roku Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację obozu. Od 17 do 21 stycznia 1945 roku wyprowadzono z KL Auschwitz i jego podobozów około 56 000 więźniów w pieszych kolumnach ewakuacyjnych, głównie na zachód, przez Górny i Dolny Śląsk. 20 stycznia 1945 roku wysadzono w powietrze krematoria: II i III, a 26 stycznia – znajdujące się dotąd w stanie pełnej zdatności do użytku krematorium V.

W dniu 27 stycznia 1945 roku wkroczyli do Oświęcimia żołnierze Armii Czerwonej. Przed południem żołnierze 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego pojawili się we wschodnim rejonie Oświęcimia, na terenie podobozu Monowitz. Obóz macierzysty Auschwitz I oraz obóz Auschwitz II-Birkenau zajęli około godz. 15, przy czym przy pierwszym z nich napotkali opór cofających się oddziałów niemieckich. W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7000 więźniów głównie chorych i wycieńczonych fizycznie.

 

26 stycznia 2018