Zapraszamy na promocję książki

Zapraszamy na promocję książki

25 stycznia 2017 r.
(czwartek,  godz. 18.00)

Budynek Biblioteki Pedagogicznej
im. Heleny Radlińskiej
w Siedlcach

ul. Asłanowicza 2,
tel. 25 63 238 16,
e-mail: sekretariat@bpsiedlce.pl

16 stycznia 2018