Jesteśmy Razem: młodzież polska i izraelska w hołdzie ofiarom Treblinki


Warsztaty integracyjno-edukacyjne młodzieży polskiej i izraelskiej, uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince i panel dla samorządowców zaplanowano w ramach 8. edycji projektu „Jesteśmy Razem”. Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego
i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Współorganizatorem wydarzenia jest Jan Słomiak, Burmistrz Kosowa Lackiego oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Celem projektu jest uczczenie pamięci i oddanie hołdu pomordowanym w obozie zagłady w Treblince. Tradycyjna ceremonia uroczystości połączona zostanie z panelami edukacyjnymi, dzięki którym uczestnicy poznają historię obozu w Treblince i dowiedzą się, w jaki sposób w społeczeństwie przeciwdziałać uprzedzeniom, nietolerancji i ksenofobii.

 

Co roku na terenie byłego obozu odbywają się z tej okazji uroczystości z udziałem przedstawicieli władzy, samorządów oraz młodzieży polskiej i izraelskiej. Dzięki udziałowi młodzieży w uroczystościach projekt zyskuje międzynarodowy wymiar i umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodymi ludźmi z Polski i Izraela. Przyczynia się ponadto do zbliżenia obu państw i budowania obrazu Polski, jako kraju otwartego na inne kultury i religie.

 

Główne cele projektu to:

– edukacja i integracja młodzieży polskiej z ich rówieśnikami z Izraela;

– szkolenia dla nauczycieli;

– spotkanie i panel dla samorządowców z województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podlaskiego;

– uroczyste upamiętnienie ofiar obozu w Treblince.

 

Oficjalne uroczystości odbędą się pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince 18 września br. o godz. 15:00. Szczegółowe informacje dostępne są w harmonogramie wydarzenia.

 

Obóz w Treblince był największym, po obozie Auschwitz-Birkenau, miejscem zagłady w Europie. Ocenia się, że zostało w nim zamordowanych ponad 800 tys. osób. W większości byli to deportowani z getta warszawskiego Żydzi – głównie z okupowanej Polski, ale też z Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, ZSRR, Niemiec i Austrii. Trafiali tam również Romowie i Sinti z Polski i Niemiec.

15 września 2017