Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy

Przywracać ofiarom imię, a miejsce  ich zagłady pokazywać światu

                                               Prof.   dr hab. Piotr Gliński

 Uroczystości  patriotyczno-religijne na  terenie  Karnego  Obozu  Pracy   

W pierwszą sobotę września, na terenie byłego karnego obozu pracy w Treblince uczczono 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. O tragicznych wydarzeniach z lat okupacyjnych nie zapomnieli kombatanci, młodzież, harcerze i ci, dla których historia polskiego narodu jest szczególnie bliska i nadal bolesna. W  uroczystości wzięło  udział  około 300 osób.

Wspólna modlitwa rozpoczęła się drogą krzyżową prowadzącą spod żwirowni (miejsca niewolniczej pracy) do miejsca straceń. Tam odbyła się msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp Tadeusza Pikusa podczas, której powiedział: Ten horror, który  wydarzył się w tym miejscu wynikał z ideologiiMożemy tu odkryć co może człowiek uczynić  drugiemu człowiekowi. Bierze przerażanie jakie mogą być postawy ludzkie.

W spotkaniu uczestniczył m.in. były więzień obozu Zygmunt Chłopek,  Maria Koc –  wicemarszałek  Senatu  RP, Sylwia  Pietrzak- pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego, Marek Renik- kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Adam Puławski-  przedstawiciel IPN,  mjr Łukasz Wożbiński- przedstawiciel garnizonu Ostrów Mazowiecka, Longina Oleszczuk- przedstawcie rady powiatu sokołowskiego,  Bożena Kordek- wójt gminy Małkinia Górna, Jan Słomiak- burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki oraz Stanisław Kuziak, przewodniczący rady gminy Kosów Lacki. Nie zabrakło również kombatantów z Kosowa Lackiego pod dowództwem Leonarda Domańskiego, dzieci i młodzieży z Kosowa Lackiego, Małkini Górnej, Kiełczewa, Prostyni, Jasienicy i Kalinowa oraz harcerze z 40. i 41. drużyny im. Aleksandra Kamińskiego z Kosowa Lackiego i 14. drużyny „Sokoły” z Prostyni oraz  motocykliści z  rajdu Warszawa- Monte Cassino z Marek i Wołomina.

Po modlitwie za zmarłych złożono wieńce i zapalono znicze.

Placówki szkolne, które wzięły udział w uroczystościach  patriotyczno-religijnych:

1.      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kosowa Lackiego wraz ze sztandarem

2.      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kiełczewa wraz ze sztandarem.

3.      Liceum Ogólnokształcące i  szkoła  zawodowa  im. Orła Białego z Kosowa Lackiego wraz sztandarem

4.      Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej z Małkini Górnej wraz ze sztandarem.

5.      Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Fryderyka Chopina   z Małkini  Górnej wraz ze  sztandarem.

6.      Zespół Szkół im. Stanisława Staszica z Małkini Górnej wraz ze sztandarem.

7.      Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Jasienicy wraz ze sztandarem.

8.      Publiczne Gimnazjum nr 1  im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w  Jasienicy wraz  z sztandarem

9.      Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich z Kalinowa wraz ze sztandarem.

10.  Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II z Prostyni wraz ze sztandarem.

11.  Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Glinie wraz ze sztandarem

Drużyny harcerskie:

40. i 41. drużyna harcerska im. Aleksandra Kamińskiego ze szkoły podstawowej i gimnazjum z Kosowa Lackiego.

14. drużyna harcerska „Sokoły” z Prostyni.

Tekst i  zdjęcia: A. Remiszewska

4 września 2017