ZK Siedlce na rzecz Muzeum w Treblince

W sobotę 3 czerwca br. skazani z siedleckiego zakładu karnego po raz kolejny zwiedzali Muzeum Walki  i Męczeństwa w Treblince oraz wykonywali prace porządkowe na terenie obozu zagłady.

Wyjazd do Treblinki to element kolejnej edycji programu resocjalizacji skazanych „Rzeczpospolita- ojczyzna wielu kultury i narodów”, realizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach od 2010 roku.

Program to doskonała okazja, aby osoby odbywające karę pozbawienia wolności zapoznały się z historią II wojny światowej, poznały historię obozu oraz losy narodu żydowskiego, w tym tragicznym okresie naszych dziejów. Skazani w trakcie zwiedzania obozu zadawali dużo pytań, byli żywo zainteresowani poruszaną tematyką.

Zakład Karny w Siedlcach od 2009 roku realizuje  programy oparte  na Projekcie TIKKUN czyli NAPRAWA, który jest wynikiem porozumienia polskiej i izraelskiej Służby Więziennej.

Należy podkreślić duże znaczenie wieloletniej współpracy Zakładu Karnego w Siedlcach z Muzeum Regionalnym w Siedlcach oraz kierownikiem Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince panem dr. Edwardem Kopówką, której wynikiem są zajęcia edukacyjne dla osadzonych zarówno na terenie więzienia, jak też  w Muzeum.

Na bazie podpisanego porozumienia z Muzeum, w siedleckiej jednostce odbywa się wiele programów mających na celu edukację historyczną, kształtowanie postaw obywatelskich oraz szacunku do historii i kultury narodu żydowskiego.

 

O udziale Służby Więziennej w pracach porządkowych w Treblince można również obejrzeć w magazynie Kurier Mazowiecki TVP Warszawa.

 

https://warszawa.tvp.pl/32516429/04062017

 

tekst i zdjęcia mjr Mirosław Zin

7 czerwca 2017