Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został uchwalony 1 listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez niemieckich nazistów. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia, to jest rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez 100 Lwowską Dywizję Piechoty wchodzącą w skład Armii Czerwonej.

W obozie Auschwitz-Birkenau Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i przedstawicieli innych narodów. 17 stycznia 1945 roku w KL Auschwitz odbył się ostatni apel. Stanęło do niego 67 012 więźniarek i więźniów. W połowie stycznia 1945 roku Niemcy przystąpili do ostatecznej ewakuacji i likwidacji obozu. Łącznie z KL Auschwitz i podobozów wyprowadzono 58 tys. osób. Piesze kolumny pieszych docierały głównie do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, skąd transportowano więźniów do obozów w głębi Rzeszy. W obozie zostało ponad 9 tys. więźniów, w tym około 500 dzieci. Załoga SS uznała ich za nienadających się do pieszej ewakuacji. Mieli zostać zgładzeni. Niemieccy naziści zdążyli zabić około 700 z nich. W międzyczasie Niemcy przystąpili również do niszczenia obiektów obozowych. 26 stycznia obóz opuściła już większość SS-manów. W tym czasie lewym brzegiem Wisły, od Krakowa w kierunku Górnego Śląska nacierali już żołnierze 60. Armii I Frontu Ukraińskiego. Bezpośredni udział w operacji oświęcimskiej wzięła 100. Lwowska Dywizja Piechoty, którą dowodził generał-major Fiodor Krasawin. 27 stycznia przed południem zwiadowcy tejże dywizji weszli na teren podobozu Monowitz. Około godziny 15.00, po krótkiej potyczce z wycofującymi się Niemcami, żołnierze 60. Armii I Frontu Ukraińskiego weszli jednocześnie do Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Część byłych więźniów tuż po oswobodzeniu rozpoczęła powrót do swoich domów. Pozostali zostali umieszczeni w szpitalach zorganizowanych w byłych już obozach przez radzieckie wojskowe służby medyczne oraz okoliczną ludność polską. Wśród leczonych było ponad 4,5 tys. byłych więźniów z ponad 20 krajów, a także ponad 200 dzieci do 15 lat. Chorzy znajdowali gościnę również w prywatnych domach.

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.auschwitz.org/

26 stycznia 2016