Komunikat

Wstęp bezpłatny do MWiM w Treblince dla rodziców i dzieci objętych programem Karty Dużej Rodziny. Na podstawie umowy nr52/2015/W15 z dnia 24 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

29 czerwca 2015