W 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka w Jasienicy powstał szkolny mural

„Poprawiony świat”

W 25. rocznicę Konwencji o prawach dziecka w Jasienicy powstał szkolny mural.

Zasługi Polski w dążeniu do prawnego usankcjonowania podmiotowego traktowania dziecka są niepodważalne – w roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka i złożyła stosowny projekt opracowany przez zespół polskich prawników z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Zainspirowana filozoficzno-wychowawczymi koncepcjami Janusza Korczaka Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ratyfikowały ją 193 państwa.

Obchody 25-lecia Konwencji o prawach dziecka mają bardzo różnorodne formy. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka ustanowiło w społecznym ruchu korczakowskim listopad 2014 r. miesiącem obchodów 25-lecia Konwencji o prawach dziecka.

Ważnym elementem obchodów 25. rocznicy Konwencji przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka jest realizacja w listopadzie 2014 r. projektów edukacyjnych przygotowanych we współpracy z dziećmi i młodzieżą. W drugiej edycji konkursu projektów edukacyjnych pod nazwą „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” jury wybrało do realizacji cztery projekty. Jednym z nagrodzonych projektów jest mural „Poprawiony świat” zgłoszony do konkursu przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jasienicy.

Dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy Janusz Korczak to postać ważna i inspirująca. Uczniowie biorą udział w konkursach na temat życia i pracy patrona szkoły oraz uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez Muzeum w Treblince, które współpracuje z osobami i instytucjami krzewiącymi idee korczakowskie.

„Poprawiony świat” to sześć obrazów nawiązujących do praw dziecka zawartych w Konwencji. Tematy obrazów zaproponowali uczniowie, którzy przygotowali także graficzne ujęcie prawa do nauki, opieki zdrowotnej, zabawy, tolerancji oraz wychowania w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Uczniowie i nauczyciele wspólnie z dyrekcją szkoły zdecydowali, że mural powstanie na zewnętrznej ścianie szkoły.

Realizacji muralu podjął się pan Ernest Bohdziel, który od czterech lat prowadzi firmę świadczącą szeroki zakres usług plastycznych w Wielkiej Brytanii i w Polsce.Mimo trudnych warunków pogodowych „Poprawiony świat” powstał w ciągu jednego dnia – dokładnie w 25. rocznicę przyjęcia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Nie wolno zostawić świata takim, jakim jest” i oficjalne odsłonięcie muralu „Poprawiony świat”  odbędzie w dn. 27.11.2014 r. 

 

 

Hanna Chromińska

28 listopada 2014