Wizyta Delegacji Rady Ochrony Pamięci i Walk Męczeństwa

Dnia 15 listopada 2013 delegacja ROPWiM w osobach: Naczelnika Wydziału Krajowego Rady OPWiM Adama Siwka, inż. Mirosława Moszczyńskiego i Artura Zawadki   z Wydziału Krajowego, udała się do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w celu zapoznania się z obecną sytuacją Pomnika Zagłady w kontekście „Raportu o stanie zachowania Miejsca Pamięci w Treblince w roku 2013” i możliwego dofinansowania części zadań w nim wymienionych. Na miejscu delegacji Rady OPWiM towarzyszyli: Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk      i Kierownik MWiM w Treblince dr Edward Kopówka.

 

Zebrani udali się na teren byłego obozu karnego, gdzie omówiona została sprawa lokalizacji upamiętnień poświęconych zamordowanym Romom i Żydom.

Następnie delegacja zapoznała się ze stanem reliktów po byłym Karnym Obozie Pracy, które nigdy nie były konserwowane. Odnośnie podjęcia wobec nich możliwych działań konserwatorskich, ROPWiM planuje wstrzymać się do czasu uzyskania ekspertyz, określających ich stań i wskazujących możliwe działania ratownicze.

Na terenie byłego  Obozu Zagłady głównym punktem rozmów była sytuacja symbolicznego „rusztu”- pomnik autorstwa prof.  Adama Haupta.    Od czasu wybudowania go w latach 60-tych nie był poddawany żadnym zabiegom konserwatorskim.

26 listopada 2014