Prezentacja monografii ,,Małkinia od czasów najdawniejszych” autorstwa Wojciecha Hadały

Wieczór autorski Wojciecha Hadały, który odbył się 07.11.14 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej, był dla mieszkańców i władz gminy wydarzeniem szczególnym. Zaprezentowana na spotkaniu książka ,,Małkinia od czasów najdawniejszych” to pierwsze, dokładnie  udokumentowane i bogato zilustrowane, kompleksowe opracowanie dziejów miejscowości i gminy Małkinia Górna.

Dla mieszkańców Małkini, uważających, że o swojej „małej ojczyźnie” wiedzą wszystko, książka Wojciecha Hadały może być sporym zaskoczeniem. Przybyły w 1988 r. do Małkini nauczyciel i pasjonat historii przez 26 lat pracowicie gromadził dokumenty, zdjęcia, historie rodzinne i strzępy informacji składające się na fascynującą opowieść o tym skrawku Polski.

Położona nad wciąż dzikim Bugiem, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i leżąca dokładnie na umownej granicy między Europą Wschodnią i Zachodnią, Małkinia była świadkiem wzlotów i upadków państwa polskiego, wygranych i przegranych bitew, klęsk żywiołowych i przemian ustrojowych. O tym wszystkim opowiada ,,Małkinia od czasów najdawniejszych” – napisana żywym językiem książka popularnonaukowa oparta na gruntownych badaniach. Dodatkowym walorem są suplementy zawierające opis epizodów z okresu II wojny światowej autorstwa Marka Michalskiego i Sebastiana Różyckiego oraz spisana przez Adama Przesmyckiego relacja z dwóch edycji festiwalu „Blues nad Bugiem”.

We wstępie do ,,Małkini od czasów najdawniejszych” Wójt Gminy Małkinia Górna Marek Kubaszewski wyraża radość z powstania monografii Ziemi Małkińskiej. Wraz z flagą, herbem i pieczęcią gminy monografia ta stanowi wizytówkę Małkini Górnej, świadczącą o barwnej przeszłości gminy i heroizmie mieszkających tu ludzi. W posłowiu dr Edward Kopówka –  kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince i jednocześnie redaktor naukowy monografii – stwierdza ,, (..) pomagając Wojciechowi Hadale w opracowaniu tej książki przekonałem się, że Bug łączy, a nie dzieli. Potwierdzeniem tego jest fakt, że zbierając materiały ikonograficzne, spotkaliśmy się z dużą życzliwością mieszkańców i władz gminy.

Na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu o ,,Małkini od czasów najdawniejszych” mogli wypowiedzieć się wszyscy uczestnicy. Dr E. Kopówka opowiadał o pracach nad przygotowaniem książkiWójt Marek Kubaszewski podkreślił walory edukacyjne monografii, Wojciech Hadała na przykładzie ustalania pochodzenia nazwy miejscowości wskazywałproblemy związane z weryfikacją materiałów archiwalnych i zbieraniem relacji świadków, czytelnicy pytali o trudne sprawy z okresu powojennego i na bieżąco korygowali spostrzeżone w tekście błędy (przeważnie w pisowni nazwisk).

Uczestnicy spotkania skorzystali z możliwości nabycia ,,Małkini od czasów najdawniejszych” wraz z autografem autora. Życzliwie przyjęto informację o dalszych pracach nad uzupełnieniem najnowszej historii Ziemi Małkińskiej – wiele osób obiecało przejrzeć domowe archiwa i albumy z fotografiami, by kolejne wydanie książki wzbogacić nowymi informacjami i zdjęciami.

Reakcja mieszkańców Małkini na pojawienie się monografii Ziemi Małkińskiej potwierdza   słuszność opinii recenzującej pracę prof. Zofii Chyra-Rolicz ,,Male ojczyzny fascynują badaczy i mieszkańców. W szybko zmieniającym się świecie wydają się być ostoją tradycji, trwałości podstawowych wartości etycznych, ciągłości kulturowej pokoleń, ich dorobku materialnego i duchowego. Znajomość ich historii i dokonań mieszkańców inspiruje, wyzwala wielki kapitał społeczny, chęć działania dla wspólnego dobra, uczy patriotyzmu.

 

Tekst i zdjęcia Hanna Chromińska

13 listopada 2014