Prelekcja w ZK Siedlce

Prelekcja w ZK Siedlce
W ramach edukacyjnego programu „Dobre sąsiedztwo”, który realizowany jest na podstawie porozumienia Służby Więziennej Polski i Izraela o nazwie „Tikkun-Naprawa”, MWiM w Treblince współpracuje od kilku lat z Zakładem Karnym w Siedlcach. W ramach tych działań Edward Kopówka wygłosił prelekcję dla skazanych pt. „Miejsce Pamięci w
Treblince”. Część ze słuchaczy weźmie udział w pracach porządkowych na terenie muzeum, które planowane są  jesienią br.
27 czerwca 2013