Wawrzyn Siedlecki

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się po raz szósty wręczenie nagród dla ludzi siedleckiej kultury pt. „Wawrzyn Siedlecki”. Nagrodę otrzymał m.in. historyk „Wawrzyn Siedlecki” ma na celu uhonorowanie rodzimych twórców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – dr Edward Kopówka otrzymał wyróżnienie za wkład wniesiony w dzieje Siedlec. Poświecił im m.in. publikacje książkowe: „Żydzi siedleccy”, „Stalag 366 Siedlce”, „Żydzi w Siedlcach 1850-1945”. Był także współinicjatorem wydania „Dziennika Anny Kahan 1914-1916”, który dostarczył cennych informacji o życiu w Siedlcach w latach I wojny światowej. Od lat prowadzi badania naukowe na temat historii regionalnej oraz Holokaustu.
19 czerwca 2013