Nowe dokumenty budowy Upamiętnienia

Zostały opracowane kolejne akta dotyczące budowy upamiętnienia w Treblince, które zawiera „Spis sprawozdawczo-odbiorczy nr 23 i 24” Wykaz ich znajduje się w zakładce Archiwum Upamiętnienia. Oryginały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. W obecnej chwili MWiM w Treblince nie posiada jeszcze kopii w formie zdjęć.

28 maja 2013