Żydzi na Podlasiu

Żydzi na Podlasiu
Ukazało się już drugie wydanie (niezmienione) pracy zbiorowej Żydzi na Podlasiu pod redakcją Zofii Chyry-Rolicz, Renaty Tarasiuk i Edwarda Kopówki, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 482. Pierwsze wydanie ukazało się w 2010 r. i pomimo dodruku – szybko zostało wyczerpane, budząc duże zainteresowanie Czytelników. Publikacja wydana staraniem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince zawiera 31 rozpraw, studiów i szkiców obrazujących życie społeczności żydowskiej od początków osadnictwa na Podlasiu aż po czas Zagłady i powojenne kontakty polsko – żydowskie.
Złożyły się na ten tom prace badaczy różnych dyscyplin nauki: historyków, historyków sztuki, polonistów-językoznawców, pedagogów, socjologów z różnych ośrodków naukowych oraz nauczycieli, studentów i społeczników-regionalistów, zainteresowanych utrwalaniem śladów kultury żydowskiej. Opracowania naukowe uzupełniają refleksje osobiste, okruchy wspomnień, informacje o działaniach edukacyjnych.

Zainteresowani mogą nabyć tę książkę [cena 1 egz. 12,37 zł] za pośrednictwem Internetu w

Wydawnictwie UPH: www.wydawnictwo.uph.edu.pl
Adres Wydawnictwa: wydawnictwo@uph.edu.pl
25 stycznia 2013