Wystawa w Berlinie

Wystawa „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha” w  Berlinie
Od  30 listopada do  2 grudnia  2012 r. w Berlinie odbywał się „Festiwal Janusza Korczaka Berlin ’12”. Zorganizował go Deutsch-polnischer Verein fuer Integration, Kultur und Bildung POLONICA Berlin e.v. Festiwal miał na celu  przypomnieć postać Janusza  Korczaka, a w szczególności jego poświecenie  dla  dzieci oraz  troskę  o  przyszłość. Spotkanie miało charakter   międzynarodowej  debaty, która  jest wyrazem uznania dla korczakowskich, pedagogicznych reform, wychowania i prawa dziecka do godnego życia.
Festiwalowi towarzyszyła prezentacja: filmów, spektakli teatralnych, koncertów, wystawy książek, wykładów o charakterze historycznym i pedagogicznym. W dniu 2 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha” udostępnionej przez Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Dr Edward Kopówka – kierownik Muzeum dokonał otwarcia wystawy oraz przedstawił historię namalowania obrazów zgromadzonym uczestnikom festiwalu.
Wystawę można zobaczyć w dniach: 1-17 grudnia 2012 roku w Berlinie.

 

Więcej informacji na stronie Festiwalu: http://www.korczakfestival.de/
14 grudnia 2012