Wizyta uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

Wizyta uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

21 października 2012 r. w ramach XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach organizowanego przez  Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny  w Siedlcach sześćdziesięciopięcioosobowa grupa osób odwiedziła Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Było to spotkanie z  historią pod tytułem  Ostatni ślad Janusza Korczaka. Uczestnicy zwiedzili tereny  poobozowe oraz wystawy w budynku. Uczestnikom została przybliżona postać  Janusza Korczaka poprzez multimedialną prezentację przygotowaną przez pracownika muzeum, Annę Wierzbicką. Goście uczestniczyli aktywnie w zwiedzaniu zadając różnego rodzaju pytania na temat funkcjonowania obozów w Treblince.
16 listopada 2012