Otwarcie wystawy w Sokołowie Podlaskim

Otwarcie wystawy w Sokołowie Podlaskim

Otwarcie wystawy „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim

W dniu 10 października 2012r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość upamiętniająca 70-tą rocznicę likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim. Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy. Jedna to „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha”, stanowiąca własność Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
 Otwarcia wystawy dokonał Sławomir Kordaczuk wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Wystawę można było  zobaczyć od 10 do 23 października wśród zwiedzających duża grupę stanowiła szkolna młodzież.
Druga wystawa – fotograficzna „…okruchy pamięci! „została przygotowana i wykonana  przez pracowników Biblioteki Miejskiej. Zdjęcia na wystawie  pochodzą od mieszkańców naszego miasta, Narodowego Archiwum Cyfrowego,  Muzeum Holocaustu w USA i  Instytutu Yad Vashem.
Uczestnicy w wielkiej ciszy i skupieniu wysłuchali  wiersza Haliny Birenbaum : „Jedźcie do Treblinki”,  „Ściana płaczu” Marii Rochowicz i innych oraz wspomnień jednego z mieszkańców sokołowskiego getta, Joska  Kopyto;  Noacha Lasman, autora fabularyzowanej powieści pt. „Masza” oraz fragmentu wstrząsającej relacji Arona Elstera. Wiersze  i wspomnienia czytał aktor Mirosław Kowalczyk
Rys historyczny dotyczący getta w Sokołowie Podlaskim przedstawił dr Rafał Dmowski pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo –Humanistycznego w Siedlcach.
Zaprezentowany został  krótki film: „…kolorowe cukierki w sklepie u Żyda” przygotowany  przez Bibliotekę. Film to fragmenty wywiadów  przeprowadzonych przez pracowników Biblioteki z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
Współorganizatorami uroczystości byli : Miasto Sokołów Podlaski, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince i Zespół Filmowy „Awangarda Media Group”  w Warszawie.
2 listopada 2012