Skazani z ZK w  Siedlcach porządkują tereny Muzeum 

Skazani z ZK w  Siedlcach porządkują tereny Muzeum 
8 września 2012 r., już  po raz czwarty, skazani z siedleckiego zakładu karnego porządkowali tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Skazani pracowali w ramach programu autorstwa kpt. Mirosława Zina ,,Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów”. Program ten powstał na bazie projektu Tikkun- Naprawa  utworzonego i realizowanego wspólnie przez polską i izraelską Służbę Więzienną.
Celem programu jest między innymi:
-Kształtowanie u skazanych szacunku do innych narodów, kultur i tradycji
– Prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych
– Przełamywanie stereotypów polsko – żydowskich
– Utrwalanie nawyku pracy
Skazani na początku obejrzeli wystawę, a następnie zwiedzili Obóz Zagłady, Czarną Drogę, Karny Obóz Pracy oraz Miejsce Straceń. Po zwiedzaniu porządkowali tereny poobozowe oraz Miejsce Straceń. Grupa szesnastu skazanych wykonała pracę porządkowe na terenie Obozu Zagłady oraz Obozu Pracy. Wyczyszczone z nadmiernie porastającej roślinności zostały:
– płyty betonowe upamiętniające masowe groby w Obozie Zagłady,
– krzyże pomordowanych w Miejscu Straceń,
– dwa baraki w Obozie Pracy.
Pobyt skazanych w Treblince to cenna lekcja historii dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, ale przede wszystkim możliwość pracy społecznie użytecznej oraz szansa na udany powrót do społeczeństwa.
Wcześniej grupa ta była przygotowywana do tego przyjazdu, m. in. 16 czerwca br. kierownik muzeum Edward Kopówka spotkała się na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach z grupą chętnych do pracy i wygłosił referat na temat roli muzeum i zagłady Żydów.
11 września 2012