Odznaczenie

Odznaczenie dla Kierownika
Dnia 8 września 2012 r. bp katolicki Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, na terenie której znajduje się Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, odznaczył dr Edwarda Kopówkę, Medalem Zasługi (Benemerenti) Diecezji Drohiczyńskiej. Medal został przyznany m. in. w dowód uznania „za upamiętnienie ofiar Zagłady II wojny światowej, a także utrwalanie i rozwijanie tradycji patriotyczno-religijnych”. Został wręczony podczas tegorocznych dożynek diecezjalnych, które miały miejsce w Kamionnie, gm. Łochów.
11 września 2012