Oddanie  hołdu  Januszowi  Korczakowi

Oddanie  hołdu  Januszowi  Korczakowi  i  dzieciom  oraz mieszkańcom Pułtuska
W dniu 5  lipca 2012 r. odbyły się  uroczystości  upamiętniające osobę Janusza Korczaka i dzieci oraz mieszkańców Pułtuska, którzy zostali zamordowani w Obozie Zagłady w Treblince. W spotkaniu wzięli udział m.in. kantor Joseph Malovany, przedstawiciele Israeli Organisation of Pultusk Jews, podsekretarz Stanu w MEN Mirosław Sielatycki oraz zaproszeni goście. Spotkanie było organizowane przez Akademię Humanistyczną im Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Uroczystości rozpoczęły się od zwiedzania ekspozycji w budynku muzeum. Następnie zaproszeni goście przeszli na teren Obozu Zagłady, gdzie oddali hołd i złożyli kwiaty.

7 lipca 2012