Wręczenie medalu dla Kierownika Muzeum

19  kwietnia 2012 r. Edward  Kopówka, kierownik MWiM w Treblince otrzymał medal  poświęcony rocznicy powstania w  getcie  warszawskim w  dowód uznania za kultywowanie prawdy historycznej o stosunkach polsko-żydowskich, zwłaszcza  w  okresie Holocaustu.

http://www.youtube.com/watch?v=JFJ4Um8Xk1o

26 kwietnia 2012