I Konferencja Naukowa w Muzeum

I Konferencja Naukowa w Muzeum
Pierwszą konferencję naukową w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Co wiemy o Treblince ? Stan badań” można uznać za udaną. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób. Naukowy zjazd trwał dwa dni. Wziął w nim udział min. poseł Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Rybus-Tołłoczko, pełnomocnik wojewody mazowieckiego, Danuta Janusz, kierownik Wydziału Szkoleń Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, prof. dr Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, dr hab. Grzegorz Berndt, naczelnik Oddziału Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Jędrzej Dmowski, przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Swoje referaty wygłosił Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku („Po co młodzież ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka?”), Edward Kopówka, kierownik MWiM w Treblince („Karny Obóz Pracy I”), Jacek Młynarczyk, przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu („Treblinka II rozważania o technicznej stronie ludobójstwa”) i Katarzyna Radecka z Politechniki Koszalińskiej Instytutu Wzornictwa („Upamiętnienie zrealizowane w Treblince”).
Głos zabrała też Martyna Rusianiak-Karwat z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego („Okres profanacji i zapomnienia” oraz „Co wiedzieli i o czym myśleli Żydzi jadąc do Obozu Zagłady w Treblince”), Robert Szuchta, nauczyciel historii („Edukacja w Miejscu Pamięci – próba nowego spojrzenia na wyjazdy edukacyjne młodzieży do Miejsc Pamięci na przykładzie byłego Obozu Zagłady w Treblince”), Robert Kuławek, przedstawiciel Państwowego Muzeum na Majdanku („Deportacja Żydów z Dystryktu Lubelskiego do Obozu Zagłady w Treblince”), a także Karin Stoll z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie („Deportacja Żydów z Okręgu Białystok do Obozu Zagłady w Treblince”). Następny dzień był równie owocny w wystąpienia. Swój referat wygłosiła Joanna Zasłona, archeolog z MWiM w Treblince („Stan zachowania pozostałości murowanych na terenie Karnego Obozu Pracy Treblinka I”) oraz Caroline Sturdy Colls, doktorantka z Science Staffordshire University („Ocena archeologiczna terenu byłego Obozu Zagłady w Treblince”). Zabrakło natomiast ks. Pawła Rytel-Adrianika. Jego materiał „Polacy z okolic Treblinki zamordowani za pomoc Żydom” odczytał Edward Kopówka. Niestety nie mógł przybyć Marcin Kącki, dziennikarz „Gazety Wyborczej” autor licznych artykułów o powojennej historii Treblinki.
– Dzisiejsza konferencja ma na celu podsumowanie naszej wiedzy na temat obozów w Treblince, ich historii, realizacji upamiętnienia i jego znaczenia – mówił podczas spotkania Edward Kopówka. – Takich spotkań ma odbyć się jeszcze dwa. Następne poświęcone będzie edukacji w Treblince, a kolejne ma przynieść odpowiedź na pytanie: Jak utrzymać tereny poobozowe, Żwirownię i Miejsce Straceń? Te wszystkie zjazdy spajał będzie jeden artykuł wstępny z podstawowym pytaniem: Po co współczesny człowiek ma przyjeżdżać do Treblinki?
W przyszłym roku ma ukazać się publikacja książkowa poświęcona w całości pierwszej konferencji naukowej w Treblince.
6 października 2011